Samorząd Województwa Podkarpackiego

Kancelaria Zarządu

DYREKTOR
Rozalia Mazur

adres: aleja Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
telefon: 17 860 67 46
email: kz@podkarpackie.pl

  

  

 

 

Zadania departamentu

W skład Kancelarii Zarządu wchodzi między innymi Oddział współpracy międzynarodowej. Oddział ten koordynuje i monitoruje współpracę samorządu województwa z samorządami regionalnymi innych krajów, nadzoruje, organizuje i obsługuje z zachowaniem zasad protokołu dyplomatycznego zagraniczne kontakty członków zarządu. Współpracuje z administracją rządową, polonią, a także nawiązuje współpracę z regionami państw tworząc sieć zrzeszeń i organizacji.

Menu