Samorząd Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

DYREKTOR
Mariola Zajdel-Ostrowska

adres: aleja Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
telefon: 17 747 68 00
email: zdrowie@podkarpackie.pl

  

  

 

 

Zadania departamentu

Nadzoruje, a także tworzy, przekształca i likwiduje podmioty lecznicze podległe samorządowi województwa. Odpowiada za sprawy dotyczące promocji i ochrony zdrowia w tym także obronę cywilną w podmiotach leczniczych, a także organizację stażu podyplomowego absolwentów studiów lekarskich, lekarsko-stomatologicznych, szkół pielęgniarskich i położnych.  Prowadzenie spraw związanych z ustawami o przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi oraz kierujących pojazdami – badania lekarskie i psychologiczne.

Menu

Inne strony tematyczne