Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Województwo Podkarpackie obecne jest w Brukseli od listopada 2006 r. Wtedy to, do grona polskich biur regionalnych dołączyła reprezentacja naszego województwa. 2 grudnia 2009 r. podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Domu Polski Wschodniej. Pod dokumentem powołującym do życia wspólną, brukselską siedzibę pięciu polskich regionów podpisali się marszałkowie województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Uroczyste otwarcie Domu Polski Wschodniej miało miejsce 22 lutego 2010 r. w Brukseli. Dom Polski Wschodniej powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli. Połączone siły pięciu regionów służą realizacji wielu wspólnych inicjatyw, nie oznacza to jednak braku samodzielności i autonomii poszczególnych reprezentacji regionalnych w realizacji zadań powierzonych im przez ich samorządy. Wspólne przedstawicielstwo Dom Polski Wschodniej umożliwia pełniejsze wykorzystanie atutów oraz głównych szans rozwojowych, w tym wspólnego potencjału inwestycyjnego województw Polski Wschodniej, a także pozwala skuteczniej zabiegać o wspólne interesy regionów w ramach Unii Europejskiej oraz przeciwdziałać wspólnym zagrożeniom.

Główne zadania Domu Polski Wschodniej:

 • reprezentowanie interesów regionów przed instytucjami europejskimi,
 • monitorowanie działań podejmowanych przez instytucje europejskie w sprawach ważnych z punktu widzenia interesów regionów,
 • informowanie podmiotów w regionach o możliwościach aplikowania po środki w ramach programów wspólnotowych,
 • promowanie Polski Wschodniej w Brukseli i w innych regionach Unii Europejskiej,
 • lobbowanie na rzecz projektów złożonych w Brukseli przez władze samorządowe i instytucje z Polski Wschodniej.

Koordynatorami aktywności Domu Polski Wschodniej w zakresie wspólnych działań i reprezentacji na forum instytucji Unii Europejskiej są kolejno marszałkowie poszczególnych województw w cyklu rocznym. Kolejność piastowania tej funkcji ustalono zgodnie z porządkiem alfabetycznym nazw województw. W imieniu marszałka regionu sprawującego funkcję koordynatora Domu Polski Wschodniej działa w Brukseli jego przedstawiciel. Elementem łączącym wszystkich reprezentantów jest sekretariat odpowiedzialny za obsługę wspólnych inicjatyw, a także wspomagający pracę koordynatora.

Realizacja zadań z zakresu funkcjonowania Przedstawicielstwa Województwa w Brukseli obejmuje:

 1. utworzenie sieci bezpośrednich kontaktów oraz współpraca z instytucjami unijnymi, biurami regionalnymi, przedstawicielstwami, placówkami dyplomatycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami działającymi w Brukseli, a także z instytucjami i organizacjami z Województwa Podkarpackiego,
 2. reprezentowanie interesów województwa i kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu na forum instytucji UE,
 3. poszukiwanie na terenie Województwa Podkarpackiego właściwych partnerów dla projektów zgłaszanych przez inne regiony, organizacje i instytucje oraz pozyskiwanie partnerów do projektów unijnych planowanych lub realizowanych przez samorządy, organizacje i instytucje z terenu województwa,
 4. prowadzenie działalności informacyjnej, lobbingowej oraz promocyjnej poprzez uczestnictwo w wizytach, spotkaniach, targach i konferencjach, zarówno w Brukseli, jak i na terenie Województwa Podkarpackiego,
 5. przygotowanie wizyt przedstawicieli samorządu województwa (radnych województwa, członków zarządu oraz innych osób upoważnionych przez organy samorządu województwa) oraz ekspertów z terenu województwa w Domu Polski Wschodniej,
 6. wspieranie przedstawicieli województwa w Komitecie Regionów i innych instytucjach unijnych, m.in. poprzez monitorowanie prac Komitetu Regionów podczas sesji plenarnych oraz w ramach poszczególnych komisji,
 7. funkcjonowanie jako punkt informacyjny dla przedstawicieli województwa przyjeżdżających do Brukseli w sprawach dotyczących Unii Europejskiej,
 8. prowadzenie sekretariatu i spraw związanych z funkcjonowaniem Międzyregionalnej Grupy „Karpaty” przy Komitecie Regionów,
 9. współtworzenie materiałów informacyjnych dotyczących prac Przedstawicielstwa we współpracy z poszczególnymi departamentami UMWP oraz Biurem Prasowym UMWP w zakresie istotnych tematów dotyczących UE oraz Domu Polski Wschodniej.

Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli
East Poland House
Av. de Tervueren 48
1040 Brussels
tel. + 32 2 738 02 23
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.eastpoland.eu