Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 271/5367/21 z dnia 20 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Termin składania ofert w ramach konkursu mija 17 maja 2021 r.

Fundacja APROBATA serdecznie zaprasza na II Podkarpackie spotkania edukacyjno-zdrowotne w obszarze reumatologii, które odbędą się w dniu 27.04.2021 r. (wtorek) w godzinach 16.00 - 17.00. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkanie będzie udostępniane na FB Fundacji APROBATA, Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi

Równać szanseRuszył nabór w Konkursie „Równać Szanse - Małe Granty” ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2021” prowadzonym przez Fundację Civis Polonus do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa podkarpackiego. W konkursie o dotacje do 8 500 zł na działania trwające 5 miesięcy realizowane pomiędzy 1 września 2021 r. a 31 stycznia 2022 r.
Do aplikowania w konkursie uprawnione są instytucje i organizacje z miejscowości do 20 000 mieszkańców:
● organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
● powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
● powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
● Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

WAŻNE! 23 kwietnia 2021 r. tj w piątek mija termin na podpisanie umowy o zarządzanie Pracowniczych Planów Kapitałowych.Obowiązek ten spoczywa na wszystkich organizacjach pozarządowych które odprowadzają pełny ZUS - umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne (zlecenie i działo).
Brak umowy grozi karami finansowymi.

Dla dobra wspólnegoNagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej "Dla Dobra Wspólnego" promuje postawy, działania i projekty obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Ma honorować szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską.