Samorząd Województwa Podkarpackiego

Departament Edukacji, Nauki i Sportu

DYREKTOR
Barbara Pelczar-Białek

adres: ulica Lubelska 4, 35-241 Rzeszów
telefon: 17 743 32 95
email: dek@podkarpackie.pl

  

  

 

 

Zadania departamentu

Odpowiada za stypendia, nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe. Współpracuje z podkarpackimi związkami i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju sportu i bazy sportowej w regionie, a także współpracuje ze szkołami wyższymi w zakresie specjalistycznego kształcenia. Współpraca z ministerstwami w zakresie realizacji programów inwestycji sportowych.

Menu