Samorząd Województwa Podkarpackiego

Departament Edukacji, Nauki i Sportu

DYREKTOR
Barbara Pelczar-Białek

adres: ulica Lubelska 4, 35-241 Rzeszów
telefon: 17 743 32 95
email: dek@podkarpackie.pl

  

  

 

 

Zadania departamentu

Nadzoruje sprawy finansowe i administracyjne, a także tworzy, przekształca i likwiduje wojewódzkie jednostki oświatowe. Odpowiada za prowadzone w nich inwestycje, remonty i projekty dofinansowane z pieniędzy zewnętrznych. Dodatkowo prowadzi sprawy stypendiów, programów edukacyjnych, sportowych, współpracuje ze szkołami, uczelniami oraz sektorem NGO z terenu województwa podkarpackiego.

Menu

Inne strony tematyczne