Samorząd Województwa Podkarpackiego

Departament Gospodarki Regionalnej

DYREKTOR
Danuta Cichoń

adres: aleja Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
telefon: 17 773 60 01
email: dgr@podkarpackie.pl

  

  

 

 

Zadania departamentu

Bada, monitoruje, a także raportuje o nieprawidłowościach w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013. Zajmuje się rozliczeniami i odzyskiwaniem środków od beneficjentów, a także prowadzi postępowania w trybie odwoławczym. Szuka i analizuje możliwości finansowania projektów samorządu województwa oraz jego jednostek organizacyjnych z zewnętrznych środków. Aktywizuje gospodarczo region, nadzoruje Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Menu

Inne strony tematyczne