Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Wnioski ułatwiające realizację praw osób:

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego - plik DOCX, 19,20 KB

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

1.    Informacje dotyczące administratora danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest odpowiednio:

 1. Marszałek Województwa Podkarpackiego;
 2. Województwo Podkarpackie;
 3. Zarząd Województwa Podkarpackiego;
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Kontakt z administratorem:

 1. listownie na adres siedziby administratora: 35-010 Rzeszów
  Łukasza Cieplińskiego 4;
 2. telefonicznie: tel. 17 850 1700;
 3. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.    Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z inspektorem ochrony danych:

 1. listownie na adres siedziby administratora: 35-010 Rzeszów
 2. Łukasza Cieplińskiego 4;
 3. telefonicznie: tel. 17 747 67 09;
 4. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. osobiście: w siedzibie administratora.

3.    Cel przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia wniosków, załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Samorządu Województwa Podkarpackiego.

 

4.    Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Realizujemy zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, zgodnie  z przepisami prawa: ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, statutem Województwa, innymi szczególnymi przepisami prawa.

Dane osobowe przetwarzamy, ponieważ:

 1. wykonujemy obowiązki prawne (art. 6. ust. 1 lit. c RODO*);
 2. wykonujemy zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przyznanej Województwu (art. 6. ust. 1 lit. e RODO*);
 3. wykonujemy zobowiązania umowne (art. 6. ust. 1 lit. b RODO*);
 4. osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*).

5.    Odbiorcy danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom:

 1. uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 2. uprawnionych na podstawie zawartej umowę powierzenia danych osobowych na świadczenie usług.

6.    Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane zgodnie ze szczególnymi przepisami mającymi zastosowanie do załatwienia danej sprawy;
 2. wynikający z instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Urzędzie.

7.    Prawa osoby, której dane dotyczą.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

 1. dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    Obowiązek podania danych.

W zależności od załatwianej sprawy, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.

W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  przekazywane będą przez departament/oddział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego prowadzący Pani/Pana sprawę.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.