Samorząd Województwa Podkarpackiego

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

DYREKTOR
Sławomir Cynkar

adres: ulica Lubelska 4, 35-241 Rzeszów
telefon: 17 743 31 07
email: dsi@podkarpackie.pl

  

  

 

 

Zadania departamentu

Realizuje strategiczne i systemowe projekty – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej i Podkarpacki system Informacji Medycznej oraz Podkarpacki system e-Administracji Publicznej. Dodatkowo inicjuje, koordynuje i wspiera rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie.

Menu

Inne strony tematyczne