Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Plakat przedstawiający zadanie publiczne "Dyplomacja publiczna 2022" o wartości 60 mln złotych

Województwo Podkarpackie realizuje projekt pn. Skuteczny samorząd – transfer wiedzy i dobrych praktyk z Województwa Podkarpackiego dla przedstawicieli administracji Autonomicznej Prowincji Wojwodina, finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2022”.

Jedną z kluczowych kwestii, z którą mierzy się obecnie serbska Autonomiczna Prowincja Wojwodina jest reforma administracji publicznej. Słabości w działaniu administracji mogą prowadzić do powstania zasadniczych przeszkód w funkcjonowaniu skutecznych mechanizmów ekonomiczno-społecznych, a także mogą opóźnić rozwój inwestycji oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. Bieżące tempo zmian społecznych, technologicznych i gospodarczych w Serbii wymaga, aby wszystkie organy administracji publicznej dostosowały się do nowych realiów. Sprawnie działająca administracja umożliwi lepszy rozwój społeczno-gospodarczy, a tym samym zwiększy dobrobyt mieszkańców.

Dzięki udziałowi w projekcie przedstawiciele Prowincji Wojwodina będą mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie funkcjonowania administracji publicznej, na przykładzie różnych szczebli jst, co w konsekwencji przyczyni się do poszerzenia wiedzy z tego zakresu oraz da możliwość implementacji dobrych rozwiązań na grunt serbski. Jednocześnie stanie się płaszczyzną promocji skutecznych mechanizmów przemian społeczno-gospodarczych w Polsce.

Projekt zakłada organizację dwóch szkoleń w formule on-line z zakresu funkcjonowania zdecentralizowanego samorządu, na przykładzie polskich doświadczeń. Celem szkoleń będzie prezentacja założeń i sposobu realizacji reformy administracyjnej w Polsce, funkcjonowania samorządu na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, przedstawienie kompetencji i zadań realizowanych przez administrację rządową w województwie, projektowanie budżetu jst oraz pozyskiwanie dotacji, w tym funduszy europejskich i pozaunijnych programów grantowych, na realizację zadań.

Komplementarną częścią projektu będzie objazd studyjny po wybranych miejscach w Województwie Podkarpackim, które są przykładem zrealizowanych inwestycji z funduszy unijnych. Objazd będzie okazją do bezpośrednich spotkań z beneficjentami projektów, pokazując jednocześnie wymierne efekty wdrażania funduszy unijnych na Podkarpaciu.