Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

I. Informacje ogólne o polskiej współpracy rozwojowej

Polska, która w trakcie transformacji ustrojowej i gospodarczej korzystała ze wsparcia innych państw oraz instytucji i organizacji międzynarodowych, obecnie jest członkiem Unii Europejskiej oraz Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD i sama stała się dawcą pomocy rozwojowej. Głównym instrumentem służącym prowadzeniu współpracy w tym obszarze jest program „polska pomoc”, koordynowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Nadrzędnym celem polskiej współpracy rozwojowej jest wspieranie trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się i ich społeczeństw, podejmowanie działań zmierzających do redukcji ubóstwa, poprawy stanu zdrowia ludności, podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności, wsparcie procesów demokratyzacyjnych i reform państwa, budowa nowoczesnych instytucji państwowych, promocja praw człowieka oraz wsparcie społeczeństwa obywatelskiego.

Polska współpraca rozwojowa koncentruje się na wspieraniu następujących priorytetów tematycznych:

 • dobre rządzenie
 • demokracja i prawa człowieka
 • kapitał ludzki
 • przedsiębiorczość i sektor prywatny
 • zrównoważone rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • ochrona środowiska

Geograficzne obszary wsparcia polską pomocą rozwojową:

 • cztery kraje Partnerstwa Wschodniego: Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina
 • sześć krajów w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie: Etiopia, Kenia, Mjanma, Palestyna, Senegal, Tanzania.

II. Realizacja projektów polskiej pomocy przez Województwo Podkarpackie

 • Gruzja 2013

Tytuł: „Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w Regionie Kachetia”.

Cel: wzmocnienie implementacji polityki rozwoju gospodarczego Regionu Kachetia poprzez wsparcie przedsiębiorców i władz administracyjnych w zakresie kształtowania wizerunku gospodarczego regionu.

Projekt skierowany był do środowisk uczestniczących i kształtujących procesy wpierania rozwoju gospodarczego gruzińskiego Regionu Kachetia, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli administracji i instytucji otoczenia biznesu oraz podmiotów gospodarczych z terenu regionu.

Partnerzy projektu: partnerami zagranicznymi Województwa Podkarpackiego w projekcie byli Administracja Państwowa Regionu Kachetia oraz Agencja Rozwoju Regionalnego Kachetii.

Całkowita wartość przeznaczona na realizację projektu wyniosła 116 171,24 zł, z czego 102 360,55 zł to dotacja z MSZ na realizację projektu.

Działania projektowe:

 1. Utworzenie Polsko-Gruzińskiego Centrum Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości w Telavi
 2. Zorganizowanie wizyty studyjnej w Województwie Podkarpackim dla przedstawicieli Regionu Kachetia (czerwiec 2013)
 3. Organizacja polsko – gruzińskich dni przedsiębiorczości w Regionie Kachetia (wrzesień 2013)
 • Ukraina 2015-2019

- 2015 r. – projekt z zakresu odnawialnych źródeł energii

Tytuł „Odnawialne źródła energii szansa na poprawienie efektywności energetycznej na poziomie obwodów ukraińskich”

Zakres merytoryczny projektu oobejmował wymianę doświadczeń z partnerami z obwodu lwowskiego, tarnopolskiego, odeskiego i iwano-frankiwskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii (kwota projektu: 113 931,50 zł).

- 2016-2019 – projekty z zakresu bezpieczeństwa

Projekt 2016

Tytuł: Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego Obwodu Iwano – Frankiwskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego

Całkowita kwota projektu: ok. 218 364 zł
Kwota dofinansowania projektu: ok. 195 872 zł
Wkład własny z budżetu Województwa: ok. 22 491 zł

Krajowi partnerzy projektu:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Grupa Bieszczadzka

Zagraniczni partnerzy projektu:
Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Iwano - Frankiwskim
Iwano - Frankiwska Obwodowa Administracja Państwowa

Działanie 1: Wizyta studyjna w celu poznania systemu zarządzania kryzysowego oraz procesu koordynacji długotrwałych działań ratowniczych.
Działanie 2: Szkolenie z zakresu ratownictwa górskiego.
Działanie 3: Szkolenie z zakresu uwarunkowań międzynarodowej współpracy ratowniczej i ochrony ludności.
Działanie 4: Ćwiczenia praktyczne służb zaangażowanych w proces zarządzania kryzysowego i ochrony ludności podczas powodzi połączonej z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Działanie 5: Zakup specjalistycznego sprzętu (pompy szlamowe wraz z oprzyrządowaniem, laptop z oprogramowaniem, GPSy wraz z oprogramowaniem, plecak medyczny, deska ortopedyczna).

Projekt 2017

Tytuł: Wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego Obwodu Iwano-Frankiwskiego poprzez podniesienie zdolności operacyjnych oraz kompetencji służb ratowniczych w zakresie ratownictwa lawinowego oraz akcji ratowniczych z użyciem technik linowych

Całkowita wartość projektu wyniosła: 276 242,31 zł.
Wkład własny z budżetu Województwa Podkarpackiego to 18 795, 00 zł,
Wkład rzeczowy GB GOPR to 12 200, 00 zł.

Krajowy partner projektu:
Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Grupa Bieszczadzka

Zagraniczni partnerzy projektu:
Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Iwano - Frankiwskim

Działanie 1. Organizacja kursu z technik linowych.
Działanie 2. Szkolenie z zakresu lawinoznastwa oraz poruszania się na skuterze śnieżnym.
Działanie 3. Zakup sprzętu:

 • Skuter śnieżny,
 • Lawinowe ABC – łopata, sonda, detektor – 10 kpl.,
 • Sprzęt do badania śniegu oraz prognozowania lawin – 2 zestawy,
 • Ekwipunek ratowniczy- 10 kpl, w skład kompletu wchodzi: bielizna termiczna – komplet, kurtka i spodnie GORE-TEX, kurtka i spodnie SOFTSHEL, kurtka puchowa, rękawice i plecaki z szybkim dostępem do ABC, buty górskie, spodnie techniczne.

Sprzęt został przekazany ratownikom stacjonującym w Polsko- Ukraińskiej Stanicy Ratownictwa Górskiego na g. Pop Iwan.

Projekt 2018

Tytuł: Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim

Całkowita wartość projektu wyniosła: 343 271,52 zł
Wkład własny z budżetu Województwa Podkarpackiego to 17 350, 00 zł
Wkład rzeczowy: GB GOPR - 10 000, 00 zł,  KW PSP w Rzeszowie - 8 250, 00 zł

Krajowy partner projektu:
Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie
Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Grupa Bieszczadzka

Zagraniczni partnerzy projektu:
Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Iwano - Frankiwskim

Działanie 1. Organizacja szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego.
Działanie 2. Organizacja szkolenia z rozszerzonego zakresu ratownictwa medycznego i technik transportu rannych.
Działanie 3. Zakup specjalistycznego sprzętu na rzecz beneficjenta:

 • Zestaw narzędzi hydraulicznych, wykorzystywany podczas wypadków komunikacyjnych,
 • Sprzęt uzupełniający do zestawu narzędzi hydraulicznych,
 • Zestaw medyczny PSP R-1 (jest to torba medyczna wypełniona asortymentem medycznym do pierwszej pomocy) z deską i szynami Kramera,
 • Quad z przyczepką oraz noszami specjalistycznymi, umożliwiający dotarcie i bezpieczny transport do poszkodowanego w trudnodostępnych terenach górzystych.

Projekt 2019

Tytuł projektu: Zwiększamy bezpieczeństwo na obszarach transgranicznych - czwarta edycja projektu.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 270 452,36 zł (wyłącznie dotacja, zgodnie z nowymi zasadami, projekt nie wymagał wkładu własnego).

Krajowi partnerzy projektu:
Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie
Grupa Bieszczadzka GOPR

Zagraniczni partnerzy projektu:
Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Iwano-Frankiwskim
Państwowa Administracja Obwodu Zakarpackiego
Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Zakarpackim

Działanie 1. Organizacja szkolenia z zakresu ratownictwa na obszarach wodnych.
Działanie 2. Organizacja kursu z zakresu prowadzenia akcji poszukiwawczych w górach.
Działanie 3: Zakup specjalistycznego sprzętu na rzecz beneficjenta:

 • Odzież i sprzęt do ratownictwa wodnego dla każdego uczestnika szkolenia (20 szt.): skafander suchy ratowniczy, kamizelka asekuracyjna przystosowana do ratownictwa na wodach szybkopłynących z wyposażeniem, kask ochronny z przeznaczeniem do ratownictwa wodnego, rzutka ratownicza, sprzęt ABC (półmaska, fajka, płetwy na paski lub sprężyny),
 • Ponton ratowniczy wraz z ekwipunkiem dla załogi (1 szt.),
 • Zestaw do prowadzenia działań poszukiwawczych (2 szt.): komputer przenośny wstrząsoodporny, GPS, oprogramowanie mapowe, agregat prądotwórczy, walizka transportowa,
 • Odzież specjalistyczna do ratownictwa górskiego (6 zestawów): kurtka Gore-Tex, spodnie Gore-Tex, buty trekkingowe, kurtka ocieplana, plecak, kurtka letnia, spodnie letnie, komplet bielizny termicznej,
 • Sanie transportowe (1 szt.),
 • Resuscytator (12 szt.).

Projekt 2021

Tytuł projektu: Gospodarka odpadami - transfer dobrych praktyk z Województwa Podkarpackiego na Zakarpacie.

Całkowita wartość projektu: 273 100,00 zł (całość pochodzi z dotacji otrzymanej z MSZ)

Zagraniczni partnerzy projektu:
Zakarpacka Obwodowa Administracja Państwowa
Zakarpacka Rada Obwodowa

Działanie 1. Organizacja cyklu szkoleń z zakresu gospodarki odpadami.
Działanie 2. Opracowanie Planu gospodarki odpadami komunalnymi w Obwodzie Zakarpackim do 2030 roku
Działanie 3: Zakup specjalistycznego sprzętu na rzecz beneficjenta (prasa do odpadów z tworzyw sztucznych oraz papieru).

Flaga Rzeczypospolitej PolskiejGodło Rzeczypospolitej PolskiejPolska Pomoc

Projekty współfinansowane z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP