Samorząd Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

DYREKTOR
Andrzej Kulig

adres: ulica Lubelska 4, 35-241 Rzeszów
telefon: 17 743 31 60
email: srodowisko@podkarpackie.pl

  

  

 

 

Zadania departamentu

Odpowiada za sprawy pozwoleń zintegrowanych, decyzji środowiskowych, emisję zanieczyszczeń, hałasu, handlu emisjami. Prowadzi postępowania w sprawie tworzenia i likwidacji oraz planowania ochrony parków krajobrazowych. Odpowiada za wydawanie świadectw w zakresie gospodarowania odpadami, wdrażanie „Uchwały antysmogowej”, przeglądy ekologiczne. Inicjuje postępowania karne za łamanie obowiązku ochrony środowiska i przyrody.

Menu

Inne strony tematyczne