Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


RAMY PRAWNE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Ramy współpracy zagranicznej województwa  określają następujące akty prawne:

Celem współpracy międzynarodowej Samorządu Województwa Podkarpackiego jest wsparcie procesów rozwojowych regionu poprzez nawiązywanie i pogłębianie kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz realizację projektów.

KIERUNKI WSPÓŁPRACY I REGIONY PARTNERSKIE

Województwo Podkarpackie prowadzi wielokierunkową współpracę międzynarodową, która ma służyć wzrostowi gospodarczemu, podnoszeniu konkurencyjności regionu oraz poziomu życia mieszkańców, a także rozwojowi kontaktów międzyludzkich.
Najbardziej ożywiona współpraca, ze względu na bliskość geograficzną i wspólne interesy, koncentruje się na regionach przygranicznych tj. Słowacji (Kraj Preszowski) i Ukrainy (obwód lwowski, tarnopolski, iwano-frankiwski, zakarpacki). Wspólna granica i interesy o charakterze transgranicznym wpływają na stały rozwój dobrosąsiedzkich kontaktów, czego wyrazem są chociażby realizowane z partnerami ze Słowacji projekty w ramach programu Interreg Polska – Słowacja a z partnerami z Ukrainy projekty transgraniczne w ramach programu Polska – Białoruś – Ukraina, jak też projekty polskiej pomocy rozwojowej finansowane ze źródeł Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
W ramach prowadzonej współpracy Województwo Podkarpackie szczególną uwagę przywiązuje do kooperacji z regionami karpackimi, mając na względzie inicjowanie wszelkich aktywności i wspólnych działań, zmierzających do realizacji ważnych przedsięwzięć i projektów takich jak utworzenie Makroregionalnej Strategii dla regionu Karpat, czy budowa szlaku drogowego Via Carpatia.
Województwo Podkarpackie nawiązuje i rozwija również kontakty z instytucjami Unii Europejskiej poprzez działalność Przedstawicielstwa Województwa Podkarpackiego w Brukseli.

Partnerzy regionalni Województwa Podkarpackiego:

1) LISTY INTENCYJNE ORAZ POROZUMIENIA I UMOWY O WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ:
- Obwód Iwano-Frankiwski (Ukraina)
- Obwód Zakarpacki (Ukraina)
- Obwód Lwowski (Ukraina)
- Obwód Tarnopolski (Ukraina)
- Obwód Odeski (Ukraina)
- Obwód Wołyński (Ukraina)
- Kraj Preszowski (Republika Słowacka)
- Kraj Zlinski (Republika Czeska)
- Kraj Związkowy Saary (Republika Federalna Niemiec)
- Województwo Suczawa (Rumunia)
- Województwo Maramuresz (Rumunia)
- Żupania Zadarska (Chorwacja)
- Komitat Vas (Republika Węgierska)
- Region Autonomiczny Kuangsi-Czuang (Chiny)
- Stan Gudżarat (Republika Indii)

2) KONTAKTY ROBOCZE:
- Kraj Koszycki (Republika Słowacka)
- Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén (Węgry)
- Styria (Austria)
- Kachetia (Gruzja)

3) UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH ZRZESZENIACH SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH:
- Międzynarodowe Zrzeszenie Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS”;
- Międzynarodowe Stowarzyszenie „EUROMONTANA”
- Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska