Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Inwestorzy z Japonii odwiedzili Podkarpacie

Przedstawiciele japońskich firm szukają w Polsce partnerów do biznesu oraz terenów pod inwestycje. To dyrektorzy i prezesi reprezentujący różne branże od bankowości przez handel i przemysł, po nowoczesne technologie. Na Podkarpaciu odwiedzili Krosno i Rzeszów.

Międzynarodowy dzień pielęgniarek i położnych

Swoje święto obchodzą dziś pielęgniarki i położne z województwa podkarpackiego. Z tej okazji przedstawicielki tych zawodów spotkały się na uroczystości w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Wśród gości znalazł się m.in. członek zarządu województwa Stanisław Kruczek i bp Jan Wątroba, który odprawił mszę świętą rozpoczynającą tegoroczne obchody.

Trwa nabór na ekspertów RPO WP 2014-2020 w zakresie EFS

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa ogłosił konsultacje społeczne SZOOP w zakresie EFS

22 maja 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zawierający opis osi priorytetowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. (SZOOP RPO WP na lata 2014-2020 – zakres EFS).

Marszałek nagrodzony przez ministra

Złoty Medal za Zasługi dla Straży Granicznej – takie odznaczenie trafiło właśnie do marszałka Władysława Ortyla. Przyznany przez ministra spraw wewnętrznych medal został wręczony marszałkowi w czasie uroczystej gali, z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, w Rzeszowie. Wręczenia dokonał zastępca Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Rogoz.

Pielgrzymka matek do Matki w Jodłówce

Przed cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia w Sanktuarium w Jodłówce modliły się panie z kół gospodyń wiejskich z powiatu przeworskiego i jarosławskiego  wraz z członkiem zarządu województwa Lucjanem Kuźniarem i jego małżonką, wypraszając potrzebne łaski dla wszystkich matek.