Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Nabór wniosków do pierwszego etapu trwał do 30 września 2020 roku.

120 milionów złotych – taką kwotę otrzymał Samorząd Województwa Podkarpackiego na swoje zadania z rządowego programu wsparcia lokalnych inwestycji. To program skierowany do regionów, których budżety zostały uszczuplone przez pandemię:

Przyznane środki pozwolą na zniwelowanie strat spowodowanych powodziami na drogach wojewódzkich w lecie 2020 r.:

Środki przyznane z RFIL na wsparcie obszaru ochrony zdrowia to kwota 20 mln:

  • 4 mln złotych – „Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie” zadanie realizowane w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie,
  • 6 mln złotych – „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” zadanie realizowane w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, II i III etap,
  • 10 mln złotych – „Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”.

Zgłoszone zadania wpisują się w Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Podkarpackiego. Pozyskane środki pozwolą na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców podkarpacia oraz pozytywnie wpłyną na warunki pracy personelu medycznego, ponadto przyczynią się do historycznej zmiany w zakresie standardu infrastruktury oraz leczenia i  rehabilitacji w  zakresie chorób płuc i gruźlicy.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ma dać impuls do inwestycji i do gospodarczego ożywienia, a także ma być instrumentem walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. RFIL jest formą wsparcia, która zapewni zrównoważony rozwój regionom, gdyż w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.

Drugi nabór wniosków do RFIL trwał do 28 grudnia. W ramach tego naboru złożono stosowny wniosek i otrzymano dofinansowanie:

25 mln zł – „Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 986 w m. Ostrów”

Prezes Rady Ministrów w dniu 31 marca 2021 r. wyłonił inwestycje strategiczne i kluczowe dla rozwoju Województwa Podkarpackiego. Dla ww. inwestycji przyznano kwotę 25 000 000,00 zł, a szacunkowa wartość projektu to 40 000 000,00 zł, lata realizacji to czerwiec 2021-grudzień 2027.
Głównym celem realizacji projektu jest poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej środkowo-zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz usprawnienie komunikacji w regionie. Inwestycja ułatwi transport do zakładów pracy znajdujących się w pobliżu autostrady A4 w pow. ropczycko-sędziszowskim. Poprawie ulegnie również dostępność komunikacyjna regionu stwarzająca możliwość otwarcia nowych terenów inwestycyjnych tj. zakładów i miejsc pracy.