Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Logo - Invest in Podkarpackie

 


Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) działające przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zostało utworzone w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na bazie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Ministra Gospodarki pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” z listopada 2009 roku.

Podkarpackie COIE funkcjonuje w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Katalog realizowanych usług jest ukierunkowany na pomoc zarówno dla eksporterów polskich, importerów zagranicznych jak i dla inwestorów zagranicznych. W ramach działalności COIE przede wszystkim:

 • organizuje przyjazdowe i wyjazdowe misje gospodarcze;
 • dostarcza dane o potencjale gospodarczym regionu;
 • informuje o kwestiach prawno-administracyjnych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce;
 • pomaga w wyborze właściwego miejsca na inwestycje (tereny niezabudowane, hale i biura);
 • dostarcza informacje o zachętach inwestycyjnych oferowanych na poziomie regionu i kraju.

Jak pomaga eksporterom?

Działalność Podkarpackiego COIE w obszarze eksportu jest ukierunkowana przede wszystkim na pomoc w zakresie udzielania informacji, pośredniczenia w kontaktach między kontrahentami, udostępniania danych oraz niwelowania barier w rozpoczęciu oraz rozszerzeniu działalności eksportowej.

W ramach wspierania polskich eksporterów oraz importerów zagranicznych:

 • organizuje przyjazdowe i wyjazdowe misje gospodarcze;
 • organizuje spotkania handlowe dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych;
 • pozyskuje informacje rynkowe;
 • pozyskuje i upowszechnia wśród przedsiębiorców zapytania zagranicznych importerów poszukujących dostawców;
 • inicjuje współpracę pomiędzy polskimi firmami i podmiotami działającymi na rynkach zagranicznych (udostępniamy kontakty do zagranicznych przedsiębiorstw;
 • rozpowszechnia zapytania ofertowe zagranicznych firm, organizuje spotkania match-makingowe);
 • informuje o źródłach pozyskiwania środków na finansowanie działalności eksportowej i inwestycji za granicą, z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz ze środków publicznych;
 • informuje o możliwościach promocji oferty eksportowej (targi, misje);
 • informuje o instrumentach wsparcia eksportu w obszarze finansowym, usługowym i instytucjonalnym;
 • umożliwia ekspozycję materiałów promocyjnych polskich firm na wybranych międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych;
 • organizuje szkolenia i konferencje dla przedsiębiorców (eksporterów).

Więcej informacji o wydarzeniach dla przedsiębiorców na Podkarpaciu na stronie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

Baza ofert inwestycyjnych dostępna na stronie Centrum Obsługi Inwestora (RARR S.A.)