Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  


Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

ul. Hetmańska 120

35 - 078 Rzeszów

Numer NIP: 8132876101

Numer REGON: 690697009

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 7.00 do 18.00

REJESTRACJA:
w godzinach: 7:00 - 14:00
pod numerem telefonu:
(17) 854 64 09

Rejestracja
w godzinach: 7:00 - 18:00
pod numerem telefonu:
(17) 854 67 43

Rejestracja kierowców
w godzinach: 10:00 - 14:00
pod numerem telefonu:
(17) 300 03 50

SEKRETARIAT:
17 854 60 28 (tel./fax)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,  
 • wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy, 
 • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,  
 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,  
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,  
 • programowanie działań z zakresu promocji zdrowia i udzielanie pomocy w realizacji tych zadań,  
 • udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,  
 • prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy,  
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych uzupełniających świadczenia związane z działalnością podstawowych jednostek służby medycyny pracy, w tym również na zasadach określonych w art. 12 i 14 ustawy o służbie medycyny pracy 
 • przeprowadzanie ponownego badania lekarskiego w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku osób badanych lub podmiotów kierujących na badania niezgadzających się z treścią orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza niezatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 250).
 • wykonywanie innych zadań z zakresu medycyny pracy zleconych przez Województwo Podkarpackie.