Raporty i opracowania dotyczące profilaktyki uzależnień:

(Kwestionariusz z realizacji GPPN za 2020 r. jest plikiem niedostępnym cyfrowo pochodzącym od podmiotu zewnętrznego)

(Raport o narkotykach i narkomanii w województwie podkarpackim w 2019 r. jest plikiem niedostępnym cyfrowo)