Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa stojących ludzi

 


Autor tekstu: Monika Konopka
Autor zdjęć: MFiPR

 

Ponad 219 mln złotych otrzymał samorząd województwa na modernizację drogi wojewódzkiej 865 na odcinku Sobiecin – Cieszanów. Pieniądze zostały przyznane w ramach konkursu „Infrastruktura drogowa”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

 

Podpisanie umowy na unijne wsparcie drogowego projektu odbyło się w Warszawie, w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W wydarzeniu uczestniczyła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz podsekretarz stanu Konrad Wojnarowski. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentowali  wicemarszałek województwa Piotr Pilch oraz Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, który odpowiada za realizację tej inwestycji.

 

- Cieszymy się bardzo z tego wsparcia w ramach unijnego programu Polska Wschodnia, gdyż jest to ogromny zastrzyk gotówki, której nie będziemy musieli wydać z budżetu województwa podkarpackiego. Wniosek o to dofinansowanie złożyliśmy jeszcze w połowie ubiegłego roku, dziś podpisujemy umowę. To kolejne wsparcie finansowe pozyskane przez samorząd województwa, które pozwoli nam na realizację ważnego zadania drogowego, tym razem we wschodniej części naszego regionu – mówi wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Inwestycja obejmuje budowę, rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinkach Sobiecin - Koniaczów, Koniaczów - Zapałów, Zapałów - Lipina i Oleszyce - Cieszanów. Wszystkie te odcinki są w fazie realizacji lub w fazie postępowania przetargowego. Droga 865 zostanie na remontowanych odcinkach poszerzona do 7 metrów, zostaną wykonane nowe skrzyżowania z drogami niższej kategorii, przebudowane zostaną istniejące chodniki i powstaną nowe ciągi pieszo-rowerowe oraz zatoki autobusowe, a także oświetlenie drogowe.

 

- Droga wojewódzka nr 865 jest bardzo ważna w całej sieci drogowej regionu. Jest obciążona w znacznej części ruchem tranzytowym, który aktualnie przebiega przez województwo podkarpackie w kierunku przejścia granicznego w Hrebennem, stanowiąc przyczynę uciążliwości dla uczestników ruchu, jak i mieszkańców miejscowości, przez które biegnie. Dlatego podstawowym celem inwestycji jest  poszerzenie tej drogi przy jednoczesnym wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni oraz poprawie warunków bezpieczeństwa – mówi dyrektor PZDW, Piotr Miąso.

 

 

Wcześniej w ciągu DW 865, w ramach RPO 2014-2020, zrealizowane zostały obwodnice Oleszyc, Cieszanowa i Narola, a także rozbudowa odcinka Lipina - Oleszyce. W trakcie realizacji, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jest budowa nowego odcinka Jarosław - Sobiecin (z mostem przez San), a w przygotowaniu do przetargu jest odcinek Narol - granica województwa, na który samorząd województwa uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".

 

- Poszukujemy źródła finansowania dla ostatniego elementu tej układanki - odcinka Cieszanów - Narol, który jest w pełni gotowy do realizacji – dodaje dyrektor Piotr Miąso.