Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Monika Konopka
 Autor zdjęć: Krzysztof Witek
 Biuro Prasowe UMWP

 

Wyremontowana droga wojewódzka 878 na odcinku od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką 869 w Jasionce została oficjalnie otwarta. Inwestycja kosztowała prawie150 mln złotych, z czego ponad 100 mln pochodziło z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

W otwarciu zmodernizowanej drogi samorząd województwa reprezentowali: marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Ewa Draus, członek zarządu Stanisław Kruczek oraz była skarbnik województwa – Janina Jastrząb, a także radny województwa Karol Ożóg. Obecna też była Małgorzata Jarosińska-Jedynak – wiceprezes portu lotniczego Rzeszów-Jasionka, Marek Sitarz – starosta rzeszowski, przedstawiciele wykonawcy oraz przedstawiciel wojewody podkarpackiego.

 

Droga została rozbudowana na odcinku 5 km. Przede wszystkim została poszerzona jezdnia do dwóch pasów ruchu w każdą stronę. Na całej długości trasy znajduje się infrastruktura dla pieszych i rowerzystów: ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych. Obiekty inżynierskie: most na rzece Mrowla i wiadukt nad drogą lokalną w Trzebownisku zostały rozebrane i wybudowane na nowo oraz wykonano 3 przepusty dla zwierząt. Przebudowane zostały skrzyżowania z drogami innych kategorii, w ramach których wybudowano dwa ronda. Przebudowanych zostało również ponad 200 zjazdów indywidualnych i publicznych oraz  wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie i drogi serwisowe do obsługi przyległych terenów.

 

Ta droga była w bardzo trudnych warunkach realizowana. Udało się ostatnim rzutem wykorzystać środki z Polski Wschodniej. To jest nasz duży sukces – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

 

Marszałek Władysław Ortyl przypomniał również inne inwestycje drogowe, które zostały wykonane z wykorzystaniem funduszy unijnych z Polski Wschodniej. To głównie drogi wokół Rzeszowa, w  Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym. Wśród nich jest między innymi przedłużenie ul. Sikorskiego w kierunku Tyczyna czy droga lotniskowa, ale także droga wojewódzka 988 z obwodnicą Czudca. Łączna wartość tych wszystkich zadań to ponad 350 mln złotych, z czego unijna dotacja to aż 274 mln złotych. A środki z budżetu województwa to blisko 79 mln złotych.

 

Możemy być dumni z tych inwestycji, gdyż były one głównie finansowane z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. To ważna sprawa, że ten dodatkowy instrument posłużył właśnie rozwojowi infrastruktury wokół lotniska, wokół Rzeszowa i w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym – mówił marszałek Ortyl.

 

Mówiąc o oddawanej oficjalnie do użytku drodze, marszałek podkreślał, że to ważny dzień nie tylko dla mieszkańców Rzeszowa i okolicznych miejscowości, którzy najczęściej będą korzystać z tej drogi, ale także dla całego regionu, gdyż droga ułatwi znacznie dojazd do lotniska.

 

Patrząc na tę inwestycję trzeba też wspomnieć o Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, bo ona też służy rozładowaniu tego tłoku komunikacyjnego, który rodzi się na tym kierunku – mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceprezes portu lotniczego w Jasionce, która była wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej nadzorującym m.in. środki z Polski Wschodniej, powiedziała:

 

Tutaj, na Podkarpaciu, te środki są bardzo dobrze inwestowane. Bo właśnie na infrastrukturze drogowej mamy okazję zauważyć, jakie efekty daje montaż środków pochodzących z Unii Europejskiej, z budżetu państwa, ale również z budżetu województwa – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Dzisiaj, jako wiceprezes portu lotniczego Rzeszów-Jasionka, chcę podziękować za tę inwestycję, bo ona oprócz tego, że poprawia bezpieczeństwo na drogach, oprócz tego że usprawnia ruch mieszkańcom, przyczynia się do tego, że do portu Rzeszów-Jasionka będziemy mogli dojechać szybciej – dodała Jarosińska-Jedynak.

 

My, jako firma, chcielibyśmy podziękować mieszkańcom i władzom województwa podkarpackiego za cierpliwość, wyrozumiałość i duże zaufanie, jakim nas państwo obdarzyliście - mówił  z kolei Wojciech Majdyś – dyrektor rejonu w firmie Budimex, która była wykonawcą robót.

 

Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Piotr Miąso, poinformował, że choć oddawana do użytku droga, była ostatnim zadaniem wykonanym przez PZDW z wykorzystaniem środków z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, kolejne inwestycje już są planowane:

 

To nie znaczy, że kończymy swoją działalność. Wręcz przeciwnie. W tej chwili mamy uruchomionych ponad dwadzieścia zadań inwestycyjnych, dużych zadań, wieloletnich, których kwoty przekraczają 2,5 mld złotych. Bardzo duże znaczenie mają teraz środki z programów krajowych, rządowych – mówił dyrektor Piotr Miąso.

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 878, będącej przedłużeniem ul. Lubelskiej, zwiększyła dostępność komunikacyjną Rzeszowa i Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz powiązała go z drogami krajowymi i z siecią TEN-T. Inwestycja pozwala też na szybsze i bardziej dynamiczne wyprowadzenie ruchu samochodowego z Rzeszowa w kierunku północnym.

 

Galeria zdjęć: