Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Monika Konopka
 Biuro Prasowe UMWP

 Autor zdjęć: Grzegorz Balicki
 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

 

Mogę zapewnić mieszkańców Jarosławia i tego regionu, że prace postępują bardzo szybko, zgodnie z terminami – mówił w Jarosławiu wicemarszałek Piotr Pilch, który odwiedził plac budowy, gdzie powstaje nowy most na Sanie.

To jedna z największych inwestycji, jakie prowadzi samorząd województwa. Jej wartość to ponad 200 mln złotych. Inwestycja rozpoczęła się w ubiegłym roku, a jej zakończenie planowane jest w 2025 roku.

 

Zadanie składa się z dwóch odcinków realizowanych przez Mosty Łódź:

  1. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 wraz z budową mostu na rzece San w m. Munina - Sobiecin”. Wartość zadania: ponad 155 mln złotych. Realizacja zadania jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
  2. „Budowa nowego odcinka DW 865 Sobiecin-Koniaczów”. Wartość robót budowlanych: 33,7 mln złotych. Realizacja zadania jest współfinansowana z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

 

Jest to jedna z największych inwestycji województwa podkarpackiego, bo całość robót to aż 200 mln złotych. To jest druga po Stalowej Woli największa inwestycja, jaką realizuje nasza jednostka, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – mówił w Jarosławiu wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Dyrektor PZDW, Piotr Miąso podkreślał, że nowy most i rozwiązania komunikacyjne z im związane, znacznie ułatwią poruszanie się po mieście i powiecie jarosławskim.

Obecny most w Jarosławiu jest jedyną przeprawą mieście przez San. Najbliższe mosty są oddalone o około 20 kilometrów, więc ta przeprawa, którą budujemy, jest miastu bardzo potrzebna – mówił Piotr Miąso, dyrektor PZDW w Rzeszowie.

Ustaliliśmy, że najlepszym przebiegiem będzie połączenie drogi wojewódzkiej  865 od Koniaczowa z węzłem w Muninie. Stworzy to zupełnie nowy układ komunikacyjny, zmienia to przebieg naszej drogi wojewódzkiej, łączy tę część regionu z województwem lubelskim, z drogą w kierunku Bełżca – mówił o inwestycji dyrektor Piotr Miąso.

 

Zakres inwestycji:

Budowa drogi wojewódzkiej nr 865 w nowym śladzie będzie miała długość 4,13 km. Trasa zlokalizowana jest w całości na terenie gminy Jarosław w miejscowościach Munina, Sobiecin i Koniaczów. Przecina obszar Natura 2000 „Rzeka San” i przebiega przez tereny zalewowe rzeki San oraz nieużytki rolne. Początek nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 zlokalizowano na węźle drogowym „Jarosław-Munina” DK 94. Na węźle tym zaplanowano rozbudowę w zakresie budowy nowych łącznic i dwóch rond w celu zapewnienia możliwości ruchu we wszystkich relacjach. Droga przed mostem prowadzona będzie w nasypie, natomiast za mostem w nasypie i po istniejącym terenie. Nad rzeką San, nad wałem przeciwpowodziowym, drogą wewnętrzną oraz nad terenami zalewowymi zaplanowano obiekt mostowy o długości całkowitej 624 m z przęsłem nurtowym o długości 100 m. Nowy odcinek DW 865 zaprojektowano w formie skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową 1719R w Sobiecinie, a dalej włącza się w ciąg obecnie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 865 w miejscowości Koniaczów.

 

- Budowany most będzie drugą przeprawą przez San w Jarosławiu i przejmie znaczną część ruchu, odciążając jedyny istniejący most na ulicy Sanowej. Przyczyni się do odciążenia istniejącej sieci drogowej i przeniesienia ruchu pojazdów ciężkich poza obszary intensywnie zabudowane oraz pozwoli na zwiększenie płynności ruchu. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej usytuowany jest tak by powstały nowe tereny przeznaczone pod przyszłe strefy ekonomiczne – mówi Piotr Miąso, dyrektor PZDW.

 

Dostęp do nieruchomości przyległych do projektowanego pasa drogowego zapewniony będzie poprzez zjazdy i dodatkowe jezdnie. W ramach realizowanego zadania przewiduje się przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej i nie przewiduje się rozbiórek budynków. W ramach zadania powstanie oświetlenie uliczne w rejonie skrzyżowań, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej, przejść ekologicznych i płotków herpetologicznych dla płazów oraz przebudowa wału przeciwpowodziowego.

 

O postępach prac i kwestiach technicznych związanych z budową mostu mówił dyrektor kontraktu, Jakub Oczkowski, zapewniając, że roboty przebiegają zgodnie z planem. Zaś Mirosław Kuś, archeolog, przedstawił wyniki prac wykopaliskowych, które były prowadzone na obszarze 63 arów.

 

Galeria zdjęć: