Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Monika Konopka
 Autor zdjęć: Krzysztof Witek
 Biuro Prasowe UMWP

 

Przez ostanie trzy lata podrzeszowskie lotnisko zainwestowało 80 mln złotych w przedsięwzięcia z obszaru bezpieczeństwa, ochrony środowiska i cyfryzacji. Kolejne, wielomilionowe inwestycje są już w  przygotowaniu. O planach oraz o tym, co już udało się zrobić, była mowa na czwartkowej konferencji prasowej w Jasionce.

 

W konferencji wzięli udział: marszałek Władysław Ortyl, prezes lotniska Adam Hamryszczak oraz wiceprezesi portu: Małgorzata Jarosińska-Jedynak i Bartosz Górski.

 

W latach 2021-2023 Port Lotniczy zainwestował 80 mln złotych w przedsięwzięcia z obszaru bezpieczeństwa, ochrony środowiska i cyfryzacji. Plan Inwestycyjny na lata 2021-2023 zawierał inwestycje o łącznej wartości ponad 55 mln złotych, z czego ponad 38 mln złotych  pochodziło z Polskich Portów Lotniczych, a pozostałe ok. 17 mln to środki własne Portu Lotniczego. Dodatkowo lotnisko zainwestowało ponad 24 mln złotych własnych środków na przedsięwzięcia, które nie były realizowane z Planu Inwestycyjnego.

 

Był to potężny program inwestycyjny związany z modernizacją naszego lotniska, z modernizacją naszego wyposażenia, ale też, co warto podkreślić, inwestowaliśmy w kluczowe segmenty związane z działalnością naszego lotniska czyli mówimy tutaj o szeroko pojętym bezpieczeństwie, ochronie środowiska, podniesieniu efektywności energetycznej, ale też zwróciliśmy uwagę na kwestie dotyczące cyfryzacji – mówił w Jasionce Adam Hamryszczak, prezes Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.

 

Omawiając inwestycje Adam Hamryszczak przedstawił je w podziale na trzy wymienione wcześniej obszary. I tak w zakresie bezpieczeństwa zrealizowane inwestycje wyniosły blisko 29 mln złotych, a wśród nich znalazły się zakupy systemu kontroli bagażu kabinowego, systemu do wykrywania materiałów wybuchowych, urządzenia do kontroli bagaży ponadgabarytowych czy zakup pojazdów i maszyn na potrzeby lotniska, zwiększające bezpieczeństwo jego funkcjonowania.

 

W sferze ochrony środowiska podrzeszowskie lotnisko zrealizowało inwestycje za 24,8 mln złotych, a były to między innymi takie zadania jak: rozbudowa istniejącej stacji paliw lotniczych MPS oraz budowa stacji magazynowania i tankowania, zakup cystern lotniskowych, zakup opraw świateł krawędziowych drogi startowej i kołowania w technologii LED czy energooszczędne źródła światła w terminalu pasażerskim i w budynkach portu.

 

Zmodernizowaliśmy też system retencji wody. Wybudowaliśmy grawitacyjny kolektor kanalizacji deszczowej, który zbiera wodę z wszelkich obiektów znajdujących się na terenie lotniska, jak i z pasa startowego i płyty postojowej – wymieniał prezes Adam Hamryszczak.

 

W sferze cyfryzacji lotniskowe inwestycje wyniosły 1,8 mln złotych, a wśród nich znalazł się zakup stacji bazowej Tetra do komunikacji między pracownikami wraz z urządzeniami do komunikacji, system informacji wizualnej, czy zakup oprogramowania wspomagającego obieg dokumentów.

 

Jak zapowiedział prezes Adam Hamryszczak, lotnisko planuje dalsze, duże inwestycje:

Przed nami tak naprawdę kolejna ofensywa inwestycyjna – powiedział Adam Hamryszczak.

 

O tym jakie dokładnie inwestycje będą realizowane w przyszłości mówiła wiceprezes lotniska Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Przygotowaliśmy w długoterminowych strategiach biznesplan, który zakłada bardzo wiele inwestycji, które pozwolą prężnie i dynamicznie rozwijać się portowi lotniczemu Rzeszów-Jasionka, co bardzo cieszy. Do tego potrzebujemy środków finansowych. Chcemy wykorzystać do tego środki ze źródeł wewnętrznych, portowych, ale również chcielibyśmy skorzystać ze środków europejskich – mówiła wiceprezes Jarosińska-Jedynak.

 

Lotnisko złożyło już pierwsze wnioski o dofinansowanie do programu FEnIKS, na nabór dedykowany portom lotniczym. Wartość projektów ogółem to ponad 50 mln złotych, a dofinansowanie o które stara się lotnisko to ponad 30 mln złotych. Wśród projektów, które chce zrealizować port  jest budowa nowego wjazdu na teren zastrzeżony z towarzyszącą infrastrukturą.

 

Jak chociażby budynek wartowni, jak śluza kontroli pojazdów, jak budynek składowania i kontroli pojazdów, drogi dojazdowe, miejsca parkingowe i postojowe, chodniki czy niezbędne instalacje – wymieniała wiceprezes Jarosińska-Jedynak.

 

Nowy wjazd ma kosztować ponad 30 mln złotych a dofinansowanie o które stara się lotnisko to ponad 18 mln złotych. Kolejną inwestycją ma być modernizacja centralnego Punktu Kontroli Bezpieczeństwa, której koszt to prawie 11 mln złotych, a dofinansowanie o jakie zabiega lotnisko może wynieść ponad 6 mln złotych. Nowy system ma być innowacyjny, szybszy, a także ma zwiększać bezpieczeństwo:

Nie będzie już potrzeby, aby podczas kontroli bagażu podręcznego wyjmować z niego kosmetyki, płyny czy elektronikę, bo wszystko zostanie prześwietlone w innowacyjnym skanerze – dodała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Trzecią inwestycją, którą chce realizować port lotniczy jest zakup dwóch samochodów ratowniczo gaśniczych. Koszt to ponad 9 mln złotych. Ponad 5 mln złotych na ten cel lotnisko chce pozyskać z Funduszy Europejskich z programu FEnIKS.

 

My cały czas poszukujemy naborów wniosków, które mogłyby odpowiedzieć na potrzeby, jakie stoją przed portem Rzeszów-Jasionka, chociażby w obszarze związanym z efektywnością energetyczną czy odnawialnych źródeł energii  – dodała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Wiceprezes Bartosz Górski przedstawił pozostałe plany inwestycyjne lotniska, które mają być zrealizowane w najbliższych miesiącach. Wśród nich jest budowa sklepu wolnocłowego:

Tuż po przejściu kontroli bezpieczeństwa będzie można wejść do sklepu wielkopowierzchniowego – mówił wiceprezes Górski, dodając, że sklep ma zacząć działać jeszcze w tym sezonie letnim.

 

Kolejną inwestycją ma być budowa parkingu P3, który ma zostać utwardzony.

Zamkniemy tym samym cała infrastrukturę parkingową – dodał wiceprezes Górski.

 

Lotnisko zamierza się rozwijać także w sektorze cargo, gdyż ten obszar już teraz znacznie się rozwinął, a po zakończeniu wojny ruch towarowy – jak przewidują władze portu – na pewno wzrośnie.

Zamierzamy w najbliższych bardzo mocno się rozwijać, inwestować w niezbędne obszary, po to, aby zapewnić światowe standardy na naszym podrzeszowskim lotnisku im. Rodziny Ulmów – podsumował prezes Adam Hamryszczak.

 

Marszałek Władysław Ortyl chwalił zarząd portu i pracowników lotniska, mówiąc, że plan na lata 2021-2023 „został wypełniony perfekcyjnie”.

W takie miejsca też się lekką ręką inwestuje, bo wie się, że te środki, które z budżetu województwa będą skierowane, nie zostaną zmarnowane, a będą mnożyły efekty i dodawały – nie tylko lotnisku – ale całej gospodarce Podkarpacia nowych impulsów i stymulacji – mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

Marszałek przypomniał, że samorząd województwa jest większościowym udziałowcem w spółce lotniskowej. Mówił również o zabiegach, jakie podejmował w Komisji Europejskiej, kiedy regionalne porty borykały się z problemami podczas pandemii Covid-19. Władysław Ortyl podkreślił, że samorząd realizuje także wiele innych inwestycji wokół lotniska, jak chociażby drogowych, czy kolejowych, jak połączenie w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej.

 

- To wszystko czyni, że lotnisko staje się bardziej dostępne – mówił marszałek Ortyl.

 

Na koniec marszałek podziękował zarządowi oraz pracownikom portu za codzienne starania, mówiąc, że otrzymuje wiele pozytywnych opinii o funkcjonowaniu lotniska. Zadeklarował też, że samorząd będzie nadal dbał i inwestował w port lotniczy, jako główny udziałowiec.

 

- Trzeba wspierać, szczególnie te dobre rzeczy. Rola portu skokowo wzrosła, więc nasze zaangażowanie też nie może być inne i dynamika procesu inwestycyjnego też nie może spaść – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

 

Galeria zdjęć:

 

Pełna galeria zdjęć: Podkarpackie- serwis samorządu województwa