Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Zdjęcie mężczyzny. Siedzi przed laptopem.

 

Powiaty jasielski, bardejowski i świdnicki zyskały lepsze połączenia drogowe. Wszystko za sprawą budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 po stronie polskiej oraz modernizacji dróg z Raslavic do Kuková na Słowacji. Budowa nowego odcinka i modernizacja istniejącej drogi były możliwe dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Na wspólnej polsko-słowackiej konferencji podsumowano realizację tego zadania.

Cieszę się, że tych działań związanych z budową dróg na pograniczu polsko-słowackim jest naprawdę sporo, a trzeba zaznaczyć, że będzie się działo jeszcze więcej w tym zakresie. Warto tu wspomnieć chociażby o budowie Via Carpatia, zwanej „drogą życia”, która połączy nasze kraje i będzie biegnąć z północy na południe Europy. Natomiast dziś podsumowujemy ważny i duży projekt, o którym warto mówić, podobnie jak o planach na przyszłość. Ważne jest, aby połączenia komunikacyjne pomiędzy naszymi krajami poprawiały się, bo trzeba zauważyć, że z roku na rok przybywa ludzi, którzy podróżują pomiędzy naszymi krajami, zwiększa się też wymiana handlowa, a to wiąże się z rosnącą potrzebą na szybkie i bezpieczne drogi – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch.

Celem wspólnie realizowanego ze stroną słowacką projektu była poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów: jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020.

Wybudowana po stronie polskiej droga jest nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 992, która biegnie z Jasła przez Nowy Żmigród, Kąty i Krempną, aż do granicy państwa. Inwestycja po stronie polskiej polegała na wybudowaniu nowej drogi w Jaśle. Wartość projektu po stronie polskiej to ponad 36,5 mln zł, z czego ponad 16 mln zł stanowiły środki unijne z EFRR, a ponad 14 mln zł pochodziło budżetu województwa podkarpackiego. Swój udział w finansowaniu projektu miały też miasto Jasło z kwotą prawie 4,2 mln zł oraz powiat jasielski z kwotą ponad 2,2 mln zł. W ramach inwestycji powstały zatoki autobusowe, skrzyżowania z drogami podrzędnymi, przejścia dla pieszych, dodatkowe jezdnie, ścieżki rowerowe i chodniki. Przy drodze powstała kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie.

Natomiast po stronie słowackiej została przeprowadzona modernizacja drogi  nr III/3490 Raslavice - Lopúchov -Stuľany oraz nr III/3500 Stuľany – Kuková. Wartość inwestycji wyniosła w sumie ponad 3 mln euro, z czego 2,6 mln euro pochodziło z EFRR, 308 tys. euro pochodziło z budżetu państwa słowackiego, a 154 tys. euro to wkład własny Kraju Preszowskiego. 

Autor tekstu: Daniel Kozik

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP