Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

W dniu 20 października warto rozejrzeć się wokół siebie i docenić przestrzeń wokół nas. W tym dniu krajobraz obchodzi swoje święto.

Krajobraz jest obliczem środowiska, w którym żyjemy. Tworzą go związane z danym miejscem widoczne i najbardziej charakterystyczne elementy natury z otaczającą nas przyrodą, klimatem i ukształtowaniem terenu, jak też zachodzące w tym obszarze różne procesy gospodarcze, społeczne i kulturowe związane z aktywnością człowieka.

Krajobraz jest bogactwem i pełni on bardzo ważną rolę. Jego wysoka jakość, czyli ogólny stan i sposób przekształcenia ułatwiają utożsamianie się mieszkańców z otoczeniem oraz pozwala czerpać z niego korzyści. Krajobraz powinien zaspokoić materialne, poznawczo‐edukacyjne i doznaniowe, rekreacyjne oraz duchowe potrzeby człowieka. Dlatego wszelkie działania mające na celu zachowanie walorów krajobrazów, a także środowisk przyrodniczych, są ogromnie potrzebne.

 W 2016r. Rada Europy, z inicjatywy Polski – Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ustanowiła Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Obchodzony jest on 20 października na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Ideą Dnia Krajobrazu jest budowanie świadomości społecznej w zakresie wzorcowych praktyk względem krajobrazu, a także inspirowanie różnych podmiotów do podejmowania działań służących najwyższej jakości krajobrazów – naturalnych, miejskich, rolniczych.

W Polsce wydarzenia towarzyszące obchodom Dnia Krajobrazu odbywają się co roku przez cały październik we wszystkich województwach. Organizowane są przez samorządy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i inne podmioty.

Każdego roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłasza temat krajowych obchodów i patronuje wydarzeniom towarzyszącym.

Począwszy od roku 2019 w ramach obchodów Dnia Krajobrazu Samorząd Województwa Podkarpackiego wraz z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Zespołem Parków Krajobrazowych w Przemyślu  organizuje kampanię edukacyjno-promocyjną  zgodną z aktualnym hasłem tego święta.

Jednym z elementów tych kampanii są przygotowane i wyświetlane w lokalnej Telewizji TVP3 programy edukacyjno-promocyjne.

 Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi programami:

Rok 2019: „Woda w krajobrazie województwa podkarpackiego”

 Tekst do filmu "Woda w krajobrazie"

Rok 2020: „Drzewa w krajobrazie”

 Tekst do filmu "Drzewa w krajobrazie"

Rok 2021: „Otwarte krajobrazy Podkarpacia”

Rok 2022: „Krajobraz - doświadczamy w pełni”

 Konkurs „Podkarpacki krajobraz doświadczam w pełni” 

Rozstrzygnięcie konkursu "Podkarpacki krajobraz doświadczam w pełni"

Z działaniami podejmowanymi przez Zespoły Parków Krajobrazowych możemy zapoznać się na stronach internetowych Parków: