Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 

 


Dotacje celowe dla uczelni z terenu województwa podkarpackiego

Samorząd Województwa Podkarpackiego od roku 2004 wspiera podkarpackie uczelni przyznając dotacje celowe na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań uczelni.

Działanie to ma na celu wspieranie stałego podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców województwa podkarpackiego oraz rozwój szkolnictwa wyższego w regionie i jest realizowany ze środków własnych Województwa Podkarpackiego.

Dotacje przyznawane są na dofinansowanie w uczelniach przedsięwzięć, które dotyczą zadań związanych z zakupem środków trwałych , realizowanych i rozliczanych w danym roku budżetowym, o których mowa w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań uczelni, o których mowa w art. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, są realizowane w uczelniach, których główna siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego lub w uczelniach, które prowadzą działalność dydaktyczną na terenie województwa podkarpackiego w filiach lub podstawowych jednostkach organizacyjnych oraz są związane z zadaniami własnymi samorządu województwa, określonymi w art. 14 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

Szczegółowe warunki oraz tryb i terminy postępowania przy udzielaniu dotacji celowych dla uczelni, określa Regulamin przyznawania dotacji celowych uczelniom z terenu województwa podkarpackiego przyjmowany corocznie uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego.

 


Rok 2024

 1. Uchwała ZWP w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowych uczelniom z terenu województwa podkarpackiego w 2024 roku (docx, 19 KB)
 2. Regulamin przyznawania dotacji celowych uczelniom z terenu województwa podkarpackiego w 2024 r. (docx, 42 KB)
 3. Zał. Nr 1 do Regulaminu - wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2024 roku (docx, 30 KB)
 4. Zał. Nr 2 do Regulaminu - wzór umowy o przyznanie dotacji celowej (docx, 42 KB)
 5. Zał. Nr 3 do Regulaminu - wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia (docx, 28 KB)
 6. Zał. Nr 4 do Regulaminu - ramowy opis dokumentu finansowego (docx, 20 KB)
 7. Zał. Nr 5 do Regulaminu - wzór wniosku o przekazanie dotacji, części dotacji (docx, 21 KB)
 8. Zał. nr 6 do Regulaminu - wzór karty oceny wniosku o przyznanie dotacji celowej uczelni z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2024 roku (docx, 35 KB)
 9. Zał. Nr 7 do Regulaminu - Wytyczne dotyczące wydatkowania dotacji celowych w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (docx, 18 KB)
 10. Załącznik do umowy o przyznanie dotacji celowej 2024 (docx, 17 KB)
 11. Uchwała ZWP w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego dla uczelni w 2024 (docx, 15 KB)
 12. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego dla uczelni w 2024 r. (docx, 19 KB)

 


Rok 2023

 1. Uchwała ZWP w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowych uczelniom z terenu województwa podkarpackiego w 2023 roku (docx, 18 KB)
 2. Regulamin przyznawania dotacji celowych uczelniom z terenu województwa podkarpackiego w 2023 r., (docx, 41 KB)
 3. Zał. Nr 1 do Regulaminu - wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2023 roku (docx, 29 KB)
 4. Zał. Nr 2 do Regulaminu - wzór umowy o przyznanie dotacji celowej (docx, 41 KB)
 5. Zał. Nr 3 do Regulaminu - wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia (docx, 25 KB)
 6. Zał. Nr 4 do Regulaminu - ramowy opis dokumentu finansowego (docx, 18 KB)
 7. Zał. Nr 5 do Regulaminu - wzór wniosku o przekazanie dotacji, części dotacji (docx, 21 KB)
 8. Zał. nr 6 do Regulaminu - wzór karty oceny wniosku o przyznanie dotacji celowej uczelni z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2023 roku (docx, 34 KB)
 9. Zał. Nr 7 do Regulaminu - Wytyczne dotyczące wydatkowania dotacji celowych w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (docx, 18 KB)
 10. Uchwała ZWP w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego dla uczelni w 2023 (docx, 15 KB)
 11. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego dla uczelni w 2023 r. (docx, 48 KB)

 


Rok 2022

 1. Uchwała ZWP w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego dla uczelni w 2022 (docx, 15 KB)
 2. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego dla uczelni w 2022 r. (docx, 48 KB)
 3. Uchwała ZWP w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowych uczelniom z terenu województwa podkarpackiego w 2022 roku (docx, 18 KB)
 4. Regulamin przyznawania dotacji celowych uczelniom z terenu województwa podkarpackiego w 2022 r. (docx, 40 KB)
 5. Załącznik Nr 1 do Regualminu- wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2022 roku (docx, 30 KB)
 6. Załącznik Nr 2 do Regulaminu - wzór umowy o przyznanie dotacji celowej (docx, 38 KB)
 7. Załącznik Nr 3 do Regulaminu - wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia (docx, 25 KB)
 8. Załącznik Nr 4 do Regulaminu - ramowy opis dokumentu finansowego (docx, 18 KB)
 9. Załącznik Nr 5 do Regulaminu - wzór wniosku o przekazanie dotacji, części dotacji (docx, 20 KB)
 10. Załącznik Nr 6 do Regulaminu - wzór karty oceny wniosku o przyznanie dotacji celowej uczelni z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2022 rok (docx, 34 KB)
 11. Załącznik Nr 7 do Regulaminu - Wytyczne dotyczące wydatkowania dotacji celowych w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (docx, 18 KB)

 


Rok 2021

 1. Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego dla uczelni w 2021 roku [przejdź do artykułu]
 2. Milion złotych dla podkarpackich uczelni [przejdź do artykułu] – podpisanie umów o przyznanie dotacji celowej
 3. Uchwała Nr 280/5581/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 maja 2021r. w sprawie przyznania uczelniom dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2021 roku - źródło: https://bip.podkarpackie.pl