Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 

 


Dotacje celowe dla uczelni z terenu województwa podkarpackiego

Samorząd Województwa Podkarpackiego od roku 2004 wspiera podkarpackie uczelni przyznając dotacje celowe na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań uczelni.

Działanie to ma na celu wspieranie stałego podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców województwa podkarpackiego oraz rozwój szkolnictwa wyższego w regionie i jest realizowany ze środków własnych Województwa Podkarpackiego.

Dotacje przyznawane są na dofinansowanie w uczelniach przedsięwzięć, które dotyczą zadań związanych z zakupem środków trwałych , realizowanych i rozliczanych w danym roku budżetowym, o których mowa w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań uczelni, o których mowa w art. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, są realizowane w uczelniach, których główna siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego lub w uczelniach, które prowadzą działalność dydaktyczną na terenie województwa podkarpackiego w filiach lub podstawowych jednostkach organizacyjnych oraz są związane z zadaniami własnymi samorządu województwa, określonymi w art. 14 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

Szczegółowe warunki oraz tryb i terminy postępowania przy udzielaniu dotacji celowych dla uczelni, określa Regulamin przyznawania dotacji celowych uczelniom z terenu województwa podkarpackiego przyjmowany corocznie uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego.

 


 

Rok 2022

 


Rok 2021

Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego dla uczelni w 2021 roku [przejdź do artykułu]

Milion złotych dla podkarpackich uczelni [przejdź do artykułu] – podpisanie umów o przyznanie dotacji celowej

Uchwała Nr 280/5581/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 maja 2021r. w sprawie przyznania uczelniom dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2021 roku - źródło: https://bip.podkarpackie.pl