Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

Marszałek Województwa Podkarpackiego  zaprasza mieszkańców uczniów i mieszkańców województwa podkarpackiego do udziału w przygotowanym przez Województwo Podkarpackie Konkursie pn. „Nasze ścieżki przyrodnicze 2023”

 

Celem konkursu jest:

 1. Zwrócenie uwagi uczestników oraz ich środowisk szkolnych, rodzinnych, społecznych  na przyrodniczą, kulturową, turystyczną i krajobrazową wartość okolic swojego miejsca zamieszkania oraz ich rolę w naszym życiu.
 2. Przedstawienie i popularyzowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych województwa podkarpackiego.
 3. Szerzenie wiedzy na temat obszarów chronionych województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionego krajobrazu jako formy ochrony przyrody.
 4. Pobudzenie kreatywności uczestników Konkursu.

Konkurs jest skierowany do mieszkańców województwa podkarpackiego z terenów gmin położonych w całości lub części w granicach obszarów chronionego krajobrazu w województwie podkarpackim :

 • Roztoczańskiego Obszaru Chronionego krajobrazu
 • Sieniawskiego Obszaru Chronionego krajobrazu
 • Kuryłowskiego Obszaru Chronionego krajobrazu
 • Zmysłowskiego Obszaru Chronionego krajobrazu

włączając  gminy miejskie: Lubaczów, Leżajsk i Jarosław.

mapa obszarów chronionego krajobrazu dla których dedykowany jest konkurs

mapa obszarów chronionego krajobrazu dla których dedykowany jest konkurs

  

Mapy przedstawiające obszary chronionego krajobrazu, którym dedykowany jest konkurs.

Ze szczegółowym przebiegiem granic przedmiotowych obszarów chronionego krajobrazu można się zapoznać w geoserwisie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Konkurs realizowany  jest w dwóch kategoriach:

- I kategoria - uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie gminy, która w całości lub części położona jest w granicy wymienionych Obszarów Chronionego Krajobrazu, włączając  gminy miejskie: Lubaczów, Leżajsk i Jarosław.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje uczestnik lub opiekun niepełnoletniego uczestnika  Konkursu.

 - II kategoria - członkowie społeczności lokalnych nie będący uczniami - mieszkańcy gmin, które w całości lub części położone są w granicy wymienionych Obszarów Chronionego Krajobrazu, włączając  gminy miejskie: Lubaczów, Leżajsk i Jarosław. Zgłoszenia dokonuje pełnoletni uczestnik Konkursu.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i opracowanie mini przewodnika dla jednej, wyznaczonej przez siebie w terenie ścieżki przyrodniczo - turystycznej zlokalizowanej w całości lub   w części na terenie jednego lub kilku ww. obszarów chronionego krajobrazu.

Nagrodami dla laureatów w każdej kategorii (I i II) są:

 1. za zajęcie 1 miejsca – karta podarunkowa do sklepu turystycznego na kwotę 1500 zł
 2. za zajecie 2 miejsca - karta podarunkowa do sklepu turystycznego na kwotę 1000 zł
 3. za zajecie 3 miejsca - karta podarunkowa do sklepu turystycznego na kwotę 500 zł
 4. wyróżnienie - karta podarunkowa do sklepu turystycznego na kwotę 200 zł

Fundatorem nagród dla zwycięzców konkursu (laureatów i wyróżnionych) jest Organizator konkursu  oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Terminy konkursu:

Nadsyłanie prac zgłaszanych do konkursu : od 15.08.2023r. do 15.09.2023r.

Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród: 6 października 2023r.

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami:

 

 Informacja o wynikach Konkursu

Analizując zgodność z tematem konkursu i zasadami,  poprawność merytoryczną, oryginalność ujęcia tematu i kreatywność autora, walory artystyczne i estetyczne dla każdej pracy, zgodnie z punktacją przypisaną do poszczególnych kryteriów Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, wyłoniła Laureatów Konkursu i przyznała nagrody:

W kategorii I uczniowie:

 • 1) Nagroda za zajęcie 1 miejsca – dla Amelii Skrzypek uczennicy LO im. M. Kopernika w Jarosławiu za pracę „Śladami dziedzictwa religijnego i historycznego”,
 • 2) Nagroda za zajęcie 2 miejsca - dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kard. St. Wyszyńskiego w Leżajsku: Aleksandry Kania, Martyny Derylak, Macieja Ćwikła, Adama Mul, Kacpra Rakowicz za pracę pt. „Trójkowy przewodnik po lasach Zmysłówki”,
 • 3) Nagroda za zajęcie 3 miejsca - dla Oliwii Kuca, uczennicy Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Manasterzu za pracę pt. „Mini Przewodnik po Manasterzu”,
 • 4) Wyróżnienie dla Jakuba Płatkowskiego, ucznia Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku za pracę pt. „Ścieżka przyrodnicza Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – odkrywaj i zachowaj”.

W kategorii II – mieszkańcy:

Nagroda za zajęcie 3 miejsca - dla Ilony Falandys, mieszkanki gminy Białobrzegi.

Nagrody wręczono laureatom Konkursu podczas Konferencji otwierającej projekt „Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka”, akronim: GREENHEALTH, realizowanego w ramach w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027. Konferencja odbyła się w dniu 6 października 2023r. w Sali konferencyjnej Uzdrowiska Horyniec w Horyńcu-Zdroju. Miejsce uroczystego wręczenia nagród wynikało ze zbieżności tematyki Konkursu i organizowanej Konferencji. Po wręczeniu nagród Laureaci Konkursu zostali zaproszeni na krótki spacer krajobrazowy.