Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Rząd ludzi na zewnątrz. Trzymają kawałki pociętej wstęgi.

 


Autor tekstu: Monika Konopka

Kancelaria Zarządu UMWP

Autor zdjęć: D. Czyż

 

Nowa oferta i podniesienie jakości świadczonych usług – to efekt inwestycji prowadzonych w ostatnich latach w Uzdrowisku Horyniec. W piątek, 19 maja odbyło się ich uroczyste oddanie oraz prezentacja. Modernizacja uzdrowiska była możliwa dzięki wsparciu Funduszy Unijnych oraz dzięki podwyższeniu kapitału spółki przez województwo podkarpackie. 

 

Oddanie nowych inwestycji rozpoczęło się tradycyjnie przecięciem wstęgi, którego dokonano przed budynkiem Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu oraz Kliniczne Centrum Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych. Wśród zaplanowanych na ten dzień wydarzeń były wystąpienia zaproszonych gości, konferencja naukowa z udziałem konsultantów krajowych i wojewódzkich, a także zwiedzanie nowych obiektów uzdrowiska.

 

Inwestycje, które uroczyście oddano w piątek do użytku, były realizowane w latach 2018-2021, a ich łączna wartość  wyniosła 38,6 mln złotychW tym m.in. na nowoczesny sprzętrehabilitacyjny i wyposażenie pomieszczeń zabiegowych zostało przeznaczone ponad 7 mln złotych. Koszty zostały pokryte w głównej mierze dzięki podwyższeniu kapitału zakładowego przez samorząd województwa, wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz ze środków własnych spółki. Łączne dokapitalizowanie ze środków województwa podkarpackiego w latach 2017-2020 wyniosło 27,3 mln złotych.Znaczenie tego montażu finansowego podkreślał marszałek Ortyl, który mówił też o inteligentnej specjalizacji regionu: 

 

Samorząd województwa systematycznie inwestuje w uzdrowiska, które są niezwykle istotnym elementem, wręcz stanowiącym fundament naszej ważnej regionalnej specjalizacji, jaką jest jakość życia. Na inwestycje uzdrowiskowe patrzymy również przez pryzmat dbałości o zdrowie i kondycję mieszkańców Podkarpacia. Jak ważne jest lecznictwo uzdrowiskowe pokazała pandemia, której skutki nadal dotkliwie odczuwamy – mówi marszałek Władysław Ortyl. 

 

Prezes uzdrowiska, Dorota Czyż dziękowała podczas uroczystości marszałkowi oraz radnym województwa za podjęcie decyzji o wielomilionowych inwestycjach oraz zapewniła, że ma kolejne pomysły na rozwój horynieckiego uzdrowiska.

 

W ramach licznych zadań dobudowanom.in. nowe skrzydło Domu Zdrojowego oraz przebudowano Zakład PrzyrodoleczniczyRealizacja projektów pozwoliła na stworzenie nowej oferty i podniesienie jakości świadczonych usług uzdrowiska. Jednym z celów, jakie spółka osiągnęła w wyniku tych inwestycji, jest poszerzenie katalogu świadczonych usług medycznych o diagnostykęi rehabilitację schorzeń narządów ruchu oraz kardiologicznych i neurologicznych. Drugim zasadniczym efektem jest znaczące zwiększenie bazy noclegowej o ponad 115 miejscoraz gruntowna modernizacja funkcjonalna przestrzeni i pomieszczeń użytkowych. 

 

Wśród gości znaleźli się między innymi: Teresa Pamuła, poseł RP, przedstawiciele lokalnego samorządu oraz służb mundurowych. Samorząd województwa reprezentował także radny województwa Andrzej Ćwierz. Obiekt poświęcił biskup pomocniczy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej - Mariusz Leszczyński.

 

Galeria zdjęć: