Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu i zdjęć: Tomasz Leyko

Rzecznik prasowy UMWP

 

Jacek Czajka przejął obowiązki dyrektora w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Nowy szef placówki spotkał się dziś z personelem. W spotkaniu uczestniczył marszałek Władysław Ortyl.

 

Jacek Czajka otrzymał rekomendację komisji konkursowej, a zarząd województwa zdecydował, że obejmie on stanowisko dyrektora.

 

Wizja przedstawiona przez pana Jacka Czajkę pozwala mieć nadzieję, że tarnobrzeski szpital w miarę szybko wyjdzie z problemów. Bardzo liczymy na nowego dyrektora – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

 

Nowy dyrektor tarnobrzeskiego szpitala ma 51 lat i jest absolwentem prawa i ekonomii. Posiada wykształcenie z zakresu zarządzania i kierowania jednostkami ochrony zdrowia, w tym resortu obrony narodowej, prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny.

Odbywał staże zarządcze w szpitalach zagranicznych. Był konsultantem i ekspertem w zakresie doradztwa i zarządzania operacyjnego, doskonalenia procesów, inwestycji w ochronie zdrowia, zarządzania przepływem pacjenta, zarządzania zmianą, negocjacji, kontroli jakości, obsługi pacjenta i usług medycznych, innowacji w ochronie zdrowia, rozwoju nowych produktów, rozwoju biznesu i strategii. Pracował m.in. jako dyrektor SPL dla PW SPZOZ w Warszawie (jednostka wojskowa służby zdrowia). Posiada także szerokie doświadczenia z sektora prywatnych usług medycznych, ubezpieczeń zdrowotnych, konsultingu medycznego i prawa medycznego. Kierował działami i zarządzał projektami w firmach z sektora usług medycznych i zdrowotnych produktów ubezpieczeniowych.

 

Galeria zdjęć: