Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

ludzie siedzący przy białych stolikach

 


Przed jakimi wyzwaniami stoją współczesne miasta i regiony Unii Europejskiej w związku z wojną w Ukrainie – o tym dyskutowano na 213. posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów, które odbyło się w Pradze. Udział w dyskusji wziął marszałek Władysław Ortyl, członek Europejskiej Grupy Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów.

 

Cieszę się, że na szczeblu Komitetu Regionów rozmawiamy o wyzwaniach dla miast i regionów, które powstały w wyniku kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie. To ważne, że właśnie w takim gronie akcentujemy te problemy i wspólnie poszukujemy najlepszych rozwiązań. Agresja rosyjska na Ukrainę wywołała konkretne konsekwencje, z którymi dziś, jako samorządy musimy się zmagać. Dlatego musimy się wzajemnie wspierać i rozmawiać, o tym, co możemy wspólnie zrobić – mówi marszałek Władysław Ortyl

 

W debacie uczestniczyli m.in.: Roman Linek, wiceprzewodniczący KR-u i przewodniczący czeskiej delegacji krajowej, Patrizia Toia, wiceprzewodnicząca Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Kata Tutto, zastępca burmistrza Budapesztu, przewodnicząca Komisji ENVE KR-u, Tomas Prouza, specjalny wysłannik ministra przemysłu i handlu Republiki Czeskiej w ramach prezydencji czeskiej, Emil Boc, członek grupy roboczej ds. Ukrainy, Younous Omarjee, poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego, Jaroslava Pokorna Jermanova, radna Kraju Środkowoczeskiego i członkini KR-u, Ulrika Landergren, przewodnicząca Komisji NAT KR-u.

 

Europejska Grupa Konserwatystów i Reformatorów dostrzega obciążenie obywateli, przedsiębiorstw prywatnych, ale też instytucji publicznych finansowanych z budżetów lokalnych, takich jak szkoły czy szpitale, w związku z koniecznością zapewnienia mieszkań i usług publicznych uchodźcom ukraińskim. Członkowie grupy jednocześnie wskazują, że władze lokalne i regionalne w Unii Europejskiej muszą stawić czoła tym wyzwaniom, a jednocześnie muszą zmagać się z gospodarczymi i społecznymi skutkami wojny, takimi jak rosnące koszty energii i inflacja. Wzywają przy tym do utworzenia nowego funduszu Unii Europejskiej w celu wspierania tych regionów i miast, które przyjmują największą liczbę uchodźców uciekających przed wojną.

 

Posiedzenie Komitetu Regionów było także okazją do przyznania honorowego członkostwa KR Witalijowi Kliczce, merowi Kijowa, przewodniczącemu Stowarzyszenia Miast Ukrainy, który aktywnie uczestniczył w rozmowach na temat odbudowy Ukrainy.

 

Członkowie Komitetu Regionów podjęli dyskusję poświęconą możliwościom wspierania odbudowy Ukrainy. Odnosiła się ona do inicjatywy europejskiego sojuszu miast i regionów na rzecz odbudowy Ukrainy, powołanego na sesji plenarnej Komitetu Regionów 30 czerwca. Sojusz skupia europejskie i ukraińskie sieci władz lokalnych i regionalnych, takie jak KR i Eurocities, aby: koordynować wspólne wysiłki z miastami i regionami UE, które są gotowe udostępnić zasoby w celu wsparcia odbudowy Ukrainy. Ma także ułatwiać współpracę głównych partnerów sojuszu z instytucjami UE oraz w ramach platformy na rzecz odbudowy Ukrainy; a także dostarczać informacje, w tym zwrotne instytucjom UE i platformie na rzecz odbudowy Ukrainy oraz ułatwiać ukraińskim miastom i regionom dzielenie się wiedzą fachową na temat budowania zdolności, dobrych rządów i pomocy technicznej.

 

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów odniosła się do tej inicjatywy: Popieramy europejski sojusz miast i regionów na rzecz odbudowy Ukrainy, który skupia władze lokalne i regionalne w całej Europie oraz ich stowarzyszenia krajowe i europejskie. Wielu członków Grupy EKR aktywnie pomaga Ukrainie, przyjmując uchodźców, oferując pomoc finansową i podejmując inne inicjatywy, takie jak organizacja letnich obozów dla ukraińskich dzieci. Nasi członkowie docenili apel KR-u o podjęcie działań w zakresie organizacji obozów letnich. Obóz taki zorganizował na przykład marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Marszałek Władysław Ortyl podkreśla, że mieszkańcy województwa podkarpackiego od początku wojny aktywnie zaangażowali się w pomoc Ukraińcom:

 

Województwo podkarpackie od samego początku wojny w Ukrainie aktywnie wspiera ludność i samorządy Ukrainy. Mieszkańcy naszego regionu pokazali swoje wielkie serca otwierając drzwi przed szukającymi pomocy uchodźcami, którzy uciekali z terenów objętych walkami. Ale zarówno uchodźcy, jak i Ukraińcy, którzy pozostali w kraju mogli liczyć na naszą olbrzymią pomoc, w postaci żywności, środków higieny, ubrań, lekarstw, czy sprzętu medycznego. Jesteśmy zaangażowani w pomoc, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jest ona tam realnie potrzebna. Ukraińcy są naszymi partnerami, których nie możemy zostawić bez pomocy w tak trudnych chwilach – mówi marszałek Ortyl.

 

Wczoraj marszałek Władysław Ortyl przebywał w Pardubicach, gdzie wspólnie z członkami EKR, wraz z przewodniczącym Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro spotkali się z m.in. z Martinem Netolickym - prezesem Regionu Pardubice oraz Romanem Linkiem – zastępcą Przewodniczącego Regionu Pardubice. Rozmowy dotyczyły pomocy obwodu pardubickiego dla Ukrainy od chwili wybuchu wojny na Ukrainie.

 

Europejski Komitet Regionów jest organem doradczym i opiniodawczym Wspólnoty, powołanym do życia w 1994 roku na mocy Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht. Jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych Unii Europejskiej. Wypowiada się w imieniu władz szczebla niższego niż krajowy (tj. regionów, hrabstw, prowincji, gmin i miast) w ramach struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej.

 

Galeria zdjęć:

Autor testu: Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP

Autor zdjęć: Justyna Róg

Oddział współpracy międzynarodowej UMWP