Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi pozuje do zdjęcia. Stoją uśmiechnięci.

 


 Autor tekstu: Monika Konopka

Kancelaria Zarządu UMWP

Autor zdjęć: Justyna Róg/KZ UMWP, EKR

 

Marszałek Władysław Ortyl wziął udział w posiedzeniu grupy roboczej ds. Ukrainy działającej w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. Posiedzenie odbyło się na zaproszenie mera Lwowa, Andrija Sadowego i było pierwszym spotkaniem grupy na Ukrainie.

 

Obrady rozpoczęli wspólnie Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i przewodnicząca grupy oraz mer Lwowa Andrij Sadowy. Na posiedzeniu omówiono stan reform w związku z przyszłym przystąpieniem Ukrainy do UE, propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą ustanowienia Instrumentu Pomocy dla Ukrainy (Ukraine Facility) oraz współpracę między władzami lokalnymi w kontekście odbudowy i rekonstrukcji kraju.

 

Marszałek Władysław Ortyl zabrał głos w panelu poświęconym instrumentom wsparcia naszych sąsiadów: „Program Ukraine Facility i rola miast i regionów w odbudowie Ukrainy”. Zabierając głos marszałek podkreślał, że każda pomoc dla Ukrainy to inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Dodał również, że odbudowa Ukrainy powinna rozpocząć się od dedykowanej na ten cel pomocy technicznej.

 

Bez wzmocnienia zasobów ludzkich poprzez kształcenie i szkolenie pracowników administracji publicznej, a także wzmocnienie wydajności instytucji na wszystkich szczeblach zarządzania, odbudowa nie będzie możliwa. Nie będzie możliwe korzystanie z wszelkiej pomocy. Konieczne jest budowanie kompetencji wśród ludzi – mówił marszałek Ortyl.

 

Władysław Ortyl zachęcał do pójścia śladem województwa podkarpackiego i do zapraszania na szkolenia do urzędów pracowników szczebla samorządowego z Ukrainy, by wspólnie budować ich kompetencje, które będą mogli wykorzystać do zarządzania funduszami europejskimi i innymi funduszami pomocowymi. Jak zapowiedział marszałek województwo podkarpackie zrealizuje pierwszy cykl szkoleń jeszcze pod koniec października.

 

Dzień wcześniej, w poniedziałek 16 października, osoby uczestniczące w posiedzeniu odwiedziły centrum, które w ramach projektu „Unbroken”, zapewnia fizyczną, psychologiczną i psychospołeczną rehabilitację rannego personelu wojskowego i osób cywilnych.

 

Grupa robocza ds. Ukrainy została powołana przez Europejski Komitet Regionów w kwietniu 2020 roku. Jej celem jest: „udzielanie partnerom ukraińskim ukierunkowanego wsparcia politycznego i technicznego, aby pomóc im w dobrych rządach na wszystkich szczeblach, wzmocnieniu demokracji lokalnej oraz przyspieszeniu reformy decentralizacyjnej”.

 

Galeria zdjęć: