Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

rząd ludzi. rozmawiają ze soba

 


Autor tekstu Aleksandra Gorzelak – Nieduży

Biuro prasowe UMWP

Autor  zdjęć Ewa Strug - Świderska 

 Kancelaria Zarządu UMWP

 

Promowanie polityki przyjaznej rodzinie oraz wspieranie tradycji historycznych, regionalnych i kulturowych – to główne tematy dyskusji członków Komitetu Regionów w ramach Dni Studyjnych EKR. Uczestnikiem konferencji, które zorganizowane zostały w Izbie Wyższej węgierskiego parlamentu jest marszałek Władysław Ortyl, pierwszy wiceprzewodniczący Grupy EKR KR.

 

Zanim jednak rozpoczęła się konferencja marszałek uczestniczył w spotkaniu z László Kövérem, przewodniczącym Węgierskiego Parlamentu przy udziale Anny Magyar, wiceprzewodniczącej Grupy EKR KR, członka i przewodniczącej Komisji Rady Komitatu Csongrád-Csanád z Węgier. Spotkanie było okazją do wzajemnego poznania się przewodniczącego i członków Komitetu Regionów.  

 

 W siedzibie węgierskiego parlamentu członkowie Grupy EKR uczestniczyli w konferencji poświęconej kwestiom społecznym oraz kulturowym.

 

Pierwszy z paneli dyskusyjnych dedykowany był kwestiom promowania polityki przyjaznej rodzinie w celu przeciwdziałania niżowi demograficznemu. Wśród prelegentów debaty znalazł się marszałek Władysław Ortyl. W dyskusji uczestniczyli także Judit Varga, była minister sprawiedliwości, przewodnicząca Komisji Spraw Europejskich węgierskiego Zgromadzenia Narodowego, Maddalena Morgante, posłanka do Parlamentu Europejskiego, szefowa departamentu ds. rodziny i wartości nienegocjowalnych Fratelli d'Italia, Roberto Ciambetti, przewodniczący Rady Regionalnej Wenecji Euganejskiej z Włoch, Juan García-Gallardo, wiceprzewodniczący rządu wspólnoty autonomicznej Kastylia i León z Hiszpanii, Ágnes Hornung, sekretarz stanu ds. rodzin w węgierskim Ministerstwie Kultury i Innowacji.

 

W czasie debaty marszałek Ortyl mówił o działaniach polskiego rządu, ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb rodzin oraz o inicjatywach podejmowanych na poziomie  samorządowym.

 

Opracowany przed dwoma laty program „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wsparcia Rodziny i Sytemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030” stanowi odpowiedź Samorządu Województwa Podkarpackiego na aktualne potrzeby rodzin. Za cel stawia  tworzenie warunków do pełnego rozwoju rodziny i prawidłowego jej funkcjonowania. Wskazuje także kierunki działań wspierające odpowiednie funkcjonowanie dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijania umiejętności opiekuńczo – wychowawczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa dziecku i rodzinie – mówił marszałek.

 

W swym wystąpieniu marszałek odniósł się także do kwestii szacunku dla tradycji i łączenia jej ze współczesnością.

 

Na Podkarpaciu hołdujemy kulturze pamięci, kultywujemy postawy patriotyczne, upamiętniamy ważne rocznice, wydarzenia oraz postaci. Łączymy te elementy z nowoczesnym stylem życia, rozwojem technologii- na zasadzie synergii, która działa – podkreślał marszałek.

 

Drugi panel, który zgromadził uczestników Dni Studyjnych, poświęcony został właśnie kwestii wspierania tradycji historycznych, regionalnych i kulturowych w celu promowania UE opartej na wartościach.

 

Galeria zdjęć: