Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Ewa Strug-Świderska 

UMWP

 
Po wtorkowym otwarciu wystawy poświęconej Rodzinie Ulmów w Brukseli, marszałek W. Ortyl w środę i czwartek uczestniczył w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Podczas obrad zabrał głos w debacie poświęconej priorytetom belgijskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Wśród pozostałych aktywności marszałka znalazło się w ciągu tych dwóch dni m.in. spotkanie z unijnym komisarzem ds. rolnictwa.
 
 
W środę, przed sesją Europejskiego Komitetu Regionów, marszałek poprowadził posiedzenie Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz prezydium Grupy EKR. Po nich rozpoczęła się 159. plenarna sesja Europejskiego Komitetu Regionów. Wśród tematów, znalazły się między innymi kwestie dotyczące kluczowej roli lokalnych i regionalnych przywódców w globalnych działaniach w dziedzinie klimatu. 
 
 
Członkowie  Europejskiego Komitetu Regionów debatowali także o priorytetach belgijskiej prezydencji w Radzie UE. W tej kwestii głos zabrał marszałek Ortyl, który powiedział, że z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż wsparcie dla Ukrainy zostało wysoko umieszczone na liście  priorytetów belgijskiej prezydencji.
 
 
W całej Unii państwa członkowskie stanęły po stronie Ukrainy, przeciwko brutalnej wojnie Rosji, i wzywamy Unię Europejską do utrzymania kursu zgodnego z podjętymi zobowiązaniami. Zbyt wielu Ukraińców zginęło i nadal ginie, gdyż Rosja nie ustaje w swej determinacji do siania terroru i zniszczeń – powiedział Władysław Ortyl.
 
 
Marszałek zaapelował również o skoordynowane wysiłki na najwyższym szczeblu instytucji unijnych, wspierające państwa członkowskie, a także władze lokalne i regionalne, w zwiększaniu bezpieczeństwa granic zewnętrznych. 
 
 
Nasi obywatele nie mają problemu z wyciąganiem pomocnej dłoni do uchodźców. Nadal demonstrują otwartość i przyjazne nastawienie do milionów ludzi w potrzebie, lecz zasoby i cierpliwość są na wyczerpaniu – wskazywał Władysław Ortyl.
 
 
Marszałek wskazywał, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie powinny zacząć inwestować w kampanie komunikacyjne mające na celu zniechęcenie nielegalnych migrantów do wyruszania w niebezpieczną podróż do Europy. Mówił też o konieczności zawierania umów z krajami pochodzenia i krajami tranzytowymi w celu zwalczania przemytu i nielegalnej migracji do UE. Drugą część swojego wystąpienia poświęcił praworządności, która została zapisana w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej jako jedna ze wspólnych wartości dla wszystkich państw członkowskich.
 
 
Zgodnie z zasadą praworządności wszystkie organy władzy publicznej powinny zawsze działać w ramach ograniczeń określonych przez prawo. Jednak w Polsce, rząd Donalda Tuska narusza niezależność sądów i wolność mediów – mówił marszałek Ortyl, dodając - Muszę powiedzieć, że milczenie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego brzmi, jak bardzo niepokojące przyzwolenie. 
 
 
Obrady Europejskiego Komitetu Regionów zakończyły się w czwartek. Podczas pobytu w Brukseli marszałek Ortyl spotkał się również z Mateuszem Morawieckim oraz unijnym komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim.
 

Galeria zdjęć: