Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

dwójka ludzi pozuje do zdjęcia

 


 Autor tekstu: M. Konopka, E. Strug-Świderska

Autor zdjęć: Ewa Strug-Świderska

Kancelaria Zarządu UMWP

 

Przebywający w Brukseli marszałek Władysław Ortyl spotkał się z Roją Ayazi – sekretarz generalną Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS. Spotkanie poświęcone było bieżącym sprawom stowarzyszenia, w którym marszałek pełni funkcję wiceprzewodniczącego.

 

Podczas spotkania omówione zostały aktualne działania sieci oraz programu Copernicus, a także najbliższe wydarzenia, wśród których znajduje się m.in. spotkanie członków grupy roboczej oraz założenie Zgromadzenia Walnego. Roja Ayazi gratulowała Podkarpaciu dużej aktywności we wdrażaniu nowych inicjatyw w obszarze technologii kosmicznych, które pozwalają wykorzystać potencjał regionu. Ponadto przedstawiła możliwości rozwoju dla studentów, którzy kształcą się w zakresie bezpieczeństwa i ochrony z wykorzystaniem danych satelitarnych. Sekretarz generalna nawiązała także do Strategii Dronowej 2.0. podkreślając znaczenie satelit oraz dronów w rozwoju państw, szczególnie jeśli chodzi o użyteczność dronów w wykrywaniu klęsk żywiołowych oraz zmiany klimatu.

 

Pod koniec listopada 2022 roku Komisja Europejska wydała komunikat: „Strategia dotycząca dronów 2.0 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych w Europie”. W dokumencie tym, określono możliwe sposoby kierowania dalszym rozwojem tej technologii oraz jej otoczenia regulacyjnego i handlowego, przedstawiono wymagania operacyjne, techniczne i finansowe mające na celu uregulowanie kwestii mobilności dronów.  

 

W oparciu o wydany przez KE komunikat, marszałek Władysław Ortyl, jako członek Europejskiego Komitetu Regionów, przygotowuje opinię, gdyż został wyznaczony przez członków komisji COTER na sprawozdawcę. Jest to komisja, która w Komitecie Regionów zajmuje się polityką spójności, śledzi wieloletnie ramy finansowe i budżet UE, a także politykę transportową, rozwój terytorialny, współpracę transgraniczną, planowanie przestrzenne i kwestie miejskie.

 

NEREUS powstał 18 grudnia 2007 r. na spotkaniu w Tuluzie, na którym 23 Regiony UE potwierdziły deklarację przystąpienia do prac mających na celu rejestrację stowarzyszenia poprzez podpisanie Karty Politycznej w sprawie utworzenia i wdrożenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS. W dniu 27 lutego 2017 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia województwa podkarpackiego do międzynarodowego zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS”. Zarząd stowarzyszenia NEREUS w kwietniu 2017 r. zaakceptował wniosek Podkarpacia, a walne zgromadzenie stowarzyszenia NEREUS, 19 maja 2017 r. przyjęło województwo podkarpackie jako 26. pełnoprawnego członka stowarzyszenia. Od 2019 roku Marszałek Województwa Podkarpackiego jest w zarządzie sieci. Dzięki członkostwu w sieci Podkarpacie zyskało możliwość bezpośredniego angażowania się w działania i polityki dotyczące przestrzeni kosmicznej w Europie.

 

Galeria zdjęć: