Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi dookoła stołu

 


Autor artykułu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął 24 października projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021—2027. To czwarta wersja programu, wypracowana po wielu miesiącach uzgodnień z Komisją Europejską, w których brało również udział Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dokument został już skierowany do akceptacji przez KE, która ma teraz dokonać jego ostatecznego zatwierdzenia.

 

Wierzymy, że jest to finał naszych prac nad nowym programem regionalnym i Komisja Europejska pozytywnie zaopiniuje ten dokument, wydając decyzję zatwierdzającą. Stworzenie ostatecznych ram nowego programu wymagało wielu miesięcy prac i szczegółowych ustaleń z Komisją. Nie były to łatwe rozmowy, ale chcieliśmy wypracować jak najlepsze ramy tego programu, tak by odpowiadał na potrzeby regionu i oczekiwania mieszkańców – tłumaczy marszałek Władysław Ortyl.

 

Tym samym kończy się bardzo istotny etap przygotowań programu regionalnego, który trwał od otrzymania uwag Komisji Europejskiej w czerwcu tego roku. W tym czasie  prowadzone były liczne robocze uzgodnienia z KE przy udziale MFiPR zmierzające do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.  Finał negocjacji miał miejsce w Brukseli, gdzie w dniach 10-11 października odbyły się dwie sesje negocjacyjne z udziałem zespołu negocjacyjnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a także przedstawicieli Komisji Europejskiej. Wówczas ostatecznie uzgodniono wspólne stanowisko dotyczące wszystkich uwag i kwestii spornych.

 

Efektem tych ustaleń jest właśnie wersja 4.0 programu regionalnego. Projekt programu uzyskał już pozytywną opinię ministra do spraw rozwoju regionalnego – w zakresie zgodności z Umową Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce i Kontraktem Programowym dla Województwa Podkarpackiego, zawartym w dniu 14 kwietnia 2022 r. pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, a Zarządem Województwa Podkarpackiego.

 

Po akceptacji ministerstwa projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – wersja 4.0 został skierowany do przyjęcia przez Komisję Europejską. Na podstawie art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 24 czerwca 2021 r. Komisja Europejska dokonuje oceny programu regionalnego i wydaje decyzję zatwierdzającą program. Zakłada się, że nastąpi to do końca tego roku.

 

Projekt programu regionalnego FEP 2021-2027 dostępny jest na stronie: Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 v 4.0. przyjęty i przekazany do KE w dniu 24.10.2022 r.

 

Galeria zdjęć: