Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Dwóch mężczyzn podaje sobie rękę. Pozują do zdjęcia.

 


Autor tekstu Aleksandra Gorzelak – Nieduży

Autor zdjęć Anna Magda 

Biuro prasowe UMWP

 

Dziękujemy za pomoc naszych przyjaciół i sąsiadów, dziękujemy za pomocną dłoń, która jest tak potrzebna, gdy dotknie nas niespodziewane nieszczęście – mówił w Rzeszowie wiceprzewodniczący Samorządowego Kraju Preszowskiego Jaroslav Makatura, wyrażając wdzięczność za pomoc, jaką regionowi udzieliło Podkarpacie. Podkarpacie i Kraj Preszowski są od lat regionami partnerskimi.     

 

Wiceprzewodniczący Makatura został przyjęty przez marszałka województwa WładysławaOrtyla. Rozmowa w całości poświęcona została stratom, jakie powstały w wyniku kataklizmu oraz potrzebom i wsparciu, na jakie może w tej trudnej sytuacji liczyć Kraj Preszowski. 

 

Samorządowiec ze Słowacji był także gościem podczas lutowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W czasie obrad sejmik zdecydował o przekazaniu wsparcia finansowego dla Samorządowego Kraju Preszowskiego na usunięcie szkód powstałych w wyniku trzęsienia ziemi, które nawiedziło wschodnią Słowację, 9 października 2023 roku. 

 

Radni zdecydowali o przekazaniu równowartości 600 tysięcy złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na usunięcie uszkodzeń powstałych na skutek trzęsienia ziemi w muzeum regionu Vihorlat w Humennym, mającym siedzibę w budynku renesansowego pałacu pochodzącego z XVII wieku oraz w Podduklańskim Centrum Oświatowym w Świdniku. 

 

W imieniu władz Kraju Preszowskiego za ten gest solidarności dziękował Jaroslav Makatura, wiceprzewodniczący Samorządowego Kraju Preszowskiego.Opowiedział radnym województwa o skutkach trzęsienia ziemi i w imieniu Przewodniczącego Milana Majerskiego, samorządu a także  mieszkańców regionu dotkniętych żywiołem, podziękował władzom oraz mieszkańcom Podkarpacia za okazaną pomoc.  

 

Żywioł, który nas dotknął spowodował ogromne szkody. W sumie straty w mieniu zostały wycenione na 16 mln euro. Są w tym szkody powstałe w szkołach, świątyniach, obiektach użyteczności publicznej. To dla nas naprawdę bardzo trudna sytuacja. Dlatego z wielkim szacunkiem traktujemy każdą pomoc. Dziękujemy, że dziś dołączyli państwo do tych, którzy nie pozostawili nas samych, dziękujemy że pomagają Państwo uratować naszą perełkę architektury pałac Vihorlat w Humennym i nasze centrum kultury w Świdniku. Ta pomoc pokazuje, jak silne i ważne jest nasze partnerstwo. Dziękujemy za pomoc dla sąsiadów z drugiej strony granicy, która tak bardzo cenna jest w tej trudnej chwili – podkreślał wiceprzewodniczący Makatura.    

 

Trzęsienie ziemi o sile 5 stopni w skali Richtera miało miejsce we wschodniej Słowacji wieczorem, 9 października 2023 roku. Epicentrum znajdowało się we wsi Ďapalovce, 18 kilometrów od miasta Humenné, a wstrząsy były odczuwalne w promieniu ponad 200 km, również na południu Polski, we wschodniej części Czech, północnej części Węgier oraz na zachodzie Ukrainy. Według ekspertów było to najsilniejsze od ok. 80 lat trzęsienie ziemi w tej części Europy. W jego wyniku uszkodzeniom uległo wiele budynków mieszkalnych, szkoły, kościoły, drogi i obiekty użyteczności publicznej. 

 

Galeria zdjęć: