Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Kobieta na mównicy

 


W Rzeszowie odbyła się tegoroczna edycja kongresu Związku Towarzystw Niemiecko - Polskich i Polsko – Niemieckich. W wydarzeniu uczestniczyła wicemarszałek Ewa Draus.. Podczas inauguracji kongresu wręczono Nagrodę Dialogu 2022. Jej laureatem został prof. Andrij Portnov.

 

Na Kongres przyjechali między innymi: Rita Sussmuth - była wieloletnia przewodnicząca Bundestagu i doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Michael Gross - Konsul Generalny Niemiec w Krakowie oraz poseł do Bundestagu, Dietmar Nietan, koordynator rządu niemieckiego do spraw niemiecko-polskiej współpracy przygranicznej i między społeczeństwami. Gościem honorowym był profesor Andrij Portnov, urodzony na Ukrainie historyk, wykładowca europejskich uczelni, kierownik katedry kulturoznawstwa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, autor 10 książek i wielu artykułów poświęconych między innymi polsko-rosyjsko-ukraińskiemu trójkątowi historii i pamięci.

 

Otwierając obrady kongresu wicemarszałek Ewa Draus przekazała zebranym wyrazy uznania i podziękowanie za zaangażowanie w nawiązywanie kontaktów polsko-niemieckich, tworzenie klimatu dla obopólnej wymiany myśli, poglądów i doświadczeń

 

Wicemarszałek Ewa Draus podkreśliła w swoim wystąpieniu, że mieszkańcy Podkarpacia mają możność konstruktywnego doświadczania rezultatów współpracy województwa z Krajem Związkowym Saary.

 

Od wielu lat partnerstwo to, mające wymiar regionalny, samorządowy, przynosi pozytywne owoce. Warto w tym miejscu wspomnieć o licznych i udanych przykładach współdziałania naszych i niemieckich uczelni wyższych, szkół, instytucji kultury.

 

Wicemarszałek zwróciła również uwagę na bardzo dobrze rozwijającą się kooperację gospodarczą i wspomniała o niemieckich inwestycjach w regionie, takich jak MTU Aero Engines, Bosch&Siemens czy EME Aero.

 

Spotykając się dziś tu, w Rzeszowie, w województwie podkarpackim na kongresie, którego motto brzmi: „Sąsiedztwo w Środku Europy” nie możemy zapominać o naszych ukraińskich przyjaciołach, którzy toczą walkę o wolność i suwerenność swojej Ojczyzny. Województwo podkarpackie, które bezpośrednio graniczy z dotkniętą wojną Ukrainą, od pierwszego dnia konfliktu niesie wsparcie narodowi ukraińskiemu, zarówno tu w kraju, w naszym  regionie, jak i na Ukrainie, a także nieustannie podejmuje działania mające na celu zachęcenie zarówno polskich, jak i zagranicznych instytucji oraz organizacji do większego włączenia się w tę pomoc – podkreśliła wicemarszałek Ewa Draus.

 

Wicemarszałek podziękowała również w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego za wsparcie dla Ukrainy płynące z Niemiec.

 

   
Kongres jest corocznym spotkaniem, w którym biorą udział Towarzystwa Niemiecko-Polskie oraz Polsko-Niemieckie, jak również zainteresowani tematyką obywatele i organizacje z Niemiec i Polski. W tegorocznej edycji uczestniczyło ponad 100 działaczy z obu krajów.

 

Po raz pierwszy konferencja odbyła się w Berlinie w 1992 roku. Jej celem jest rozpowszechnianie informacji na różnorodne tematy związane z szeroko pojętym dialogiem niemiecko-polskim, promowanie wymiany niemiecko-polskiej oraz zainteresowanie opinii publicznej tą tematyką. Poprzez kongres Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich chce tworzyć wspólną płaszczyznę dla osób i organizacji zaangażowanych w dwustronną współpracę, wnosząc w ten sposób swój wkład w integrację europejską. Od 2005 roku podczas konferencji odbywa się wręczenie Nagrody DIALOGU za szczególne zaangażowanie w rozwój stosunków niemiecko-polskich.

 

Autor tekstu i zdjęć: Magdalena Szpytma

Oddział współpracy międzynarodowej UMWP