Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Monika Konopka
 Biuro Prasowe UMWP

 

„Drony nad miastami. Jak wykorzystać szanse?” – to temat debaty, która odbyła się we wtorek w Parlamencie Europejskim. Wziął w niej udział marszałek Władysław Ortyl, który zasiada w Europejskim Komitecie Regionów. W ramach tej instytucji, marszałek Ortyl w ubiegłym roku przygotowywał opinię na temat „Strategii Dronowej 2.0”, która została przyjęta jednomyślne przez EKR w październiku 2023 roku.

 

Swoje wystąpienie marszałek Władysław Ortyl rozpoczął właśnie od przypomnienia działań podjętych w związku z przygotowaniem opinii na temat strategii dronowej, którą – jako sprawozdawca - przedstawił podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów.

 

Po wielu miesiącach, dziesiątkach spotkań i wielu godzinach pracy nad opinią nabrałem przekonania, jak bardzo ważny jest to temat dla wielu grup społecznych. Transformacja dronowa – jak zwykłem określać dziejące się wokół nas zmiany – dotyczyć będzie nie tylko pilotów i producentów dronów, ale przedstawicieli każdej branży i każdej instytucji, czyli całego społeczeństwa – mówił w Parlamencie Europejskim marszałek Ortyl.

 

Marszałek przekonywał, że drony będą stopniowo wchodziły w kolejne dziedziny naszego życia, dlatego przed Komisją Europejską stoi bardzo odpowiedzialne zadanie uregulowania tego ogromnego rynku. A nadanie ram prawnych temu sektorowi będzie krokiem milowym w kierunku rozwoju Europy.

 

Jako Europa przecieramy szlaki w zakresie legislacyjnym tego sektora. Podczas spotkań z interesariuszami wielokrotnie wspominałem, iż strategia dronowa jest dobrze skonstruowana, wskazuje właściwy kierunek dla Europy, ale spotkałem się również z uwagami dotyczącymi zbyt dużego poziomu skomplikowania przepisów, procedur wykonywania lotów – komentował marszałek.

 

W tym procesie, zdaniem marszałka, bardzo dużą rolę odegrają władze lokalne i regionalne, gdyż są blisko mieszkańców i ich spraw.

 

To właśnie na samorządach spoczywać będzie duży ciężar wdrażania koncepcji U-space, budowania infrastruktury, oswajania społeczeństwa z technologią – mówił marszałek.

 

Mówiąc o tym, jaka rola spoczywa na samorządach w budowaniu dronowej rzeczywistości, marszałek Władysław Ortyl wymieniał takie kwestie jak: budowanie infrastruktury U-Space oraz równolegle zaufania społecznego, tworzenie dedykowanych ścieżek edukacji, wspieranie rozwoju technologii, współpraca w budowaniu korytarzy powietrznych dla dronów, koordynacja działań związanych z rozwojem i integracją systemów informacji lotniczej czy przygotowanie ekonomiczne, społeczne, strategiczne oraz operacyjne gospodarki.

 

 

Władysław Ortyl podkreślał, że niezbędna jest ciągła analiza rynku, szybkie reagowanie na wdrażane zmiany, prowadzenie kolejnych działań, aktualizacje strategii, identyfikacja i niwelowanie ryzyka. Jak zaznaczył, Polska ma ogromny potencjał do objęcia kluczowej pozycji, zarówno na europejskim, jak i światowym rynku systemów bezzałogowych. Zaś Podkarpacie już teraz jest  wyróżniającym się w tym obszarze regionem

 

Jako region aktywnie angażujący się w rozwój polskiego sektora systemów bezzałogowych, stoimy przed wyzwaniem ugruntowania jego mocnej pozycji na arenie europejskiej i światowej. Kierowani tym przekonaniem, Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz założyciele Drone Space Valley, podejmujemy wyzwanie utworzenia Zagłębia Dronowego na terenie województwa podkarpackiego, będącego kolebką rozwoju polskiego lotnictwa, a jednocześnie najbardziej perspektywicznym miejscem do rozwoju lotnictwa bezzałogowego – mówił na zakończenie swojego wystąpienia w Parlamencie Europejskim marszałek Władysław Ortyl.

 

Jak podkreślał marszałek wdrażanie usług U-space będzie wymagało oczywiście odpowiedniej infrastruktury do testowania lotów dalekodystansowych, lotów tzw. taksówek dronowych (e-VTOLL), dostępu do laboratoriów badawczych, również w perspektywie certyfikowania dronów.

 

A rozwój sektora systemów bezzałogowych będziemy umożliwiać również poprzez stworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, miejsca kształcenia dla studentów i budowania pozytywnego wizerunku dronów wśród społeczeństwa. Jest to projekt ambitny, ale niezbędny – zakończył marszałek Ortyl.

 

Galeria zdjęć: