Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Zdjęcie od tyłu sali. Tłum ludzi podnosi telefony. Przed nimi na scenie mężczyzna przed mikrofonem.

 


Autor tekstu: Justyna Dec

Kancelaria Zarządu UMWP

Autorzy zdjęć: © European Union / Wladyslaw Musiienko | Piotr Pilch / Facebook

 

Wicemarszałek Piotr Pilch reprezentował Samorząd Województwa Podkarpackiego podczas zorganizowanego w objętej wojną Ukrainie Międzynarodowego Szczytu Miast i Regionów „PARTNERSTWO DLA ZWYCIĘSTWA”. Wydarzenie odbyło się 20 kwietnia 2023 roku w Kijowie. 

 

Międzynarodowy szczyt zorganizowany został pod patronatem Prezydenta Ukrainy przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych przy Prezydencie Ukrainy, a jego formuła zakładała m.in. wspólny udział ukraińskich miast i regionów z Ukrainy w debatach z ich partnerami z wielu zakątków Europy. Delegacja z Województwa Podkarpackiego uczestniczyła w wydarzeniu na zaproszenie Lwowskiej Obwodowej AdministracjiWojskowej.

 

W szczycie, oprócz przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, wziął udział Prezydent Ukrainy – WołodymyrZełenski, Sekretarz Generalny NATO - JensStoltenberg, a także Vasco AlvesCordeiro - przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów wraz z delegacjąwysokiego szczebla z Europejskiego Komitetu Regionów oraz przedstawiciele Litwy, Holandii czy Finlandii. 

 

Podczas szczytu dyskutowano o powojennej odbudowie Ukrainy na poziomie lokalnym i regionalnym, możliwościach i potrzebach inwestycyjnych, rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, a także o transformacji cyfrowej. Ważnym tematem rozmów była także sprawa pomocy humanitarnej. W tej kwestii głos zabrał wicemarszałek Piotr Pilch, który wziął udział w panelu dotyczącym odbudowy Ukrainy po wojnie. Podczas dyskusji wicemarszałek Pilch zaprezentował i podsumował realizowane przez ostatnie 15 miesięcy przez Województwo Podkarpackie działania o charakterze pomocowym. Pomoc ta od samego początku kierowanajest zarówno do uchodźców, którzy uciekając przed wojną przybyli na Podkarpacie, jak również do mieszkańców, którzy pozostali na Ukrainie. 

 

Szczyt był także okazją do wymiany informacji na temat inicjatywy koordynowanej przez Europejski Komitet Regionów - Europejskiego Sojuszu Miast i Regionów na rzecz Odbudowy Ukrainy, który zrzesza miasta, regiony i stowarzyszenia terytorialne z UE i Ukrainy. Zobowiązały się one do ułatwiania wzajemnej współpracy, podejmując partnerskie wysiłki na rzecz przyszłej odbudowySzacunkowe koszty odbudowy Ukrainy ocenia się obecnie na 383 mld euro, według wspólnej oceny przeprowadzonej w marcu 2023 przez rząd Ukrainy, Bank Światowy, Komisję Europejską i Organizację Narodów Zjednoczonych

 

Przedstawiciele Europejskiego Komitetu Regionów w drodze na szczyt do Kijowa gościli na Podkarpaciu. W Przemyślu z Vasco AlvesCordeiro - przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów wraz z delegacją wysokiego szczebla z EKR spotkał się marszałek Władysław Ortyl, który od lat bierze czynny udział w pracachKomitetu Regionów.   

 

Z kolei w Kijowie, oprócz udziału w Międzynarodowym Szczycie Miast i Regionów wicemarszałek Piotr Pilch spotkał się także z Maksymem Kozytskyim - Przewodniczącym Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. Głównym tematem rozmów była kwestia realizacji wspólnych projektów w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

 

Wyjazd przedstawicieli Województwa Podkarpackiego na Ukrainę przygotowywany był wspólnie z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, który podczas wspólnych spotkań i szczytu w Kijowie reprezentowany był przez wicewojewodę Radosława Wiatra.

 

Galeria zdjęć: