Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Trójka osób. Stoją w rzędzie. Pozują do zdjęcia.

 


Autor tekstu: M. Konopka J. Róg
Autor zdjęć: Justyna Róg

Kancelaria Zarządu UMWP


Spotkanie z członkami Dyrekcji Generalnej do spraw Mobilności i Transportu. To cel piątkowej podróży marszałka Władysława Ortyla do Brukseli. Wizyta związana była z zadaniami, jakie marszałek realizuje w ramach Europejskiego Komitetu Regionów, jako sprawozdawca opinii o strategii dotyczącej dronów. 


W lutym tego roku członkowie Komisji COTER, działającej w ramach Europejskiego Komitetu Regionów, wyznaczyli marszałka Władysława Ortyla na sprawozdawcę opinii o strategii dotyczącej dronów. Marszałek ma przygotować opinię w oparciu o wydany przez Komisję Europejską komunikat: „Strategia dotycząca dronów 2.0 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych w Europie”. Określono w nim możliwe sposoby kierowania dalszym rozwojem tej technologii oraz jej otoczenia regulacyjnego i handlowego, przedstawiono wymagania operacyjne, techniczne i finansowe mające na celu uregulowanie kwestii mobilności dronów.


W ramach prac nad wydaniem opinii marszałek spotkał się dziś, tj. 14 kwietnia z członkami Dyrekcji Generalnej ds. Mobilnośc i Transportu: Joachimem Lückingiem, kierownikiem działu "Bezpieczeństwo lotnicze" oraz Jukką Savo, doradcą politycznym. W spotkaniu brała także udział Aneta Łobodzińska – ekspertka z Centrum Naukowo-Technologicznego Systemów Bezzałogowych. Rozmowy dotyczyły między innymi takich kwestii jak: realizacja programu U-space, możliwości jego wdrożenia, szybkości rozwoju technologii dronowej czy kwestii zaufania społecznego do dronów. Marszałek pytał członków Dyrekcji Generalnej ds. Mobilnośc i Transportu o ich zdanie w kwestii sztucznej inteligencji w kontekście kierowania systemami dronowymi, szybkości rozwoju technologii dronowych i związanych z tym regulacji przepisów, a także o opinię w kwestii narzędzi do zarządzania przestrzenią powietrzną.
Podczas spotkania marszałek Ortyl mówiąc o nowych zastosowaniach technologii dronowych, odniósł się do sytuacji w Ukrainie:

 

Wojna w Ukrainie pokazała, jak duże znaczenie ma bliższe zapoznanie się z tematyką dronów. Znajdują one coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach życia od rolnictwa i ochrony środowiska, poprzez działania militarne aż po kosmos. Dlatego nasze podejście musi być bardziej zróżnicowane, a rola władz lokalnych i regionalnych jest tu kluczowa. Programy takie jak HORYZONT Europa powinny stanowić pilotaż dla dalszych programów tworzonych na poziomach krajowych – mówił w Brukseli marszałek Ortyl.


Joachim Lücking podkreślił z kolei rolę i działania lokalnych władz w tym zakresie:


Rola władz lokalnych i regionalnych jest kluczowa w zwiększaniu świadomości mieszkańców oraz w zapewnieniu im poczucia bezpieczeństwa. Często społeczności są pełne obaw w stosunku do dronów, dotyczy to przede wszystkim ewentualnego zakłócania ich prywatności. Jesteśmy wdzięczni za zainteresowanie Europejskiego Komitetu Regionów tymi kwestiami.


Piątkowe spotkanie było pierwszym oficjalnym spotkaniem konsultacyjnym w ramach prac nad opinią dla Komisji COTER.


Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu jest odpowiedzialna za rozwój polityki transportowej w Unii Europejskiej. Zadaniem dyrekcji jest ułatwienie i wspieranie mobilności osób i transportu towarów, tak aby były wydajne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska oraz zaspokajały potrzeby obywateli i przedsiębiorstw. DG MOVE opracowuje strategiczne polityki w sektorze transportu. Monitoruje wdrażanie istniejącego prawa UE i przygotowuje nowe wnioski ustawodawcze w tej dziedzinie. Promuje również wymianę najlepszych praktyk.

 

Galeria zdjęć: