Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


29 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim uroczyście zakończono realizację projektu. Podczas spotkania Stanisława Kruczka, Członka Zarządu Województwa z Ulianą Gurchumelią z Zakarpackiej Rady Obwodowej oraz Ivanem Mandrykiem – Przewodniczącym Stawieńskiej Wiejskiej Rady podsumowano realizację projektu.

Klimat i zasoby naturalne – to priorytet, w obrębie którego Województwo Podkarpackie realizowało kolejny już projekt w ramach „Polskiej pomocy rozwojowej 2021” pn. „Gospodarka odpadami - transfer dobrych praktyk z Województwa Podkarpackiego na Zakarpacie”. Partnerami projektu ze strony ukraińskiej była Zakarpacka Obwodowa Administracja Państwowa oraz Zakarpacka Rada Obwodowa. Działania projektowe obejmowały organizację trzech szkoleń on-line z zakresu gospodarki odpadami dla przedstawicieli władzy wykonawczej oraz jednostek samorządowych z Zakarpacia oraz przygotowanie „Planu gospodarki odpadami komunalnymi w Obwodzie Zakarpackim do 2030 r.”, który stanie się integralną częścią opracowywanego planu gospodarki odpadami na poziomie obwodu. Dodatkowo, jako uzupełnienie powyższych działań, w ramach projektu zakupiono prasę do odpadów stałych, która docelowo użytkowana będzie w Gminie Stawne, znajdującej się w polsko – ukraińskim pasie górskim.

Podczas spotkania w urzedzie omówiono aktualne problemy w zakresie ochrony środowiska, a także zwrócono uwagę na konieczność utrzymywania dalszej współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Działania te są bowiem istotne w kontekście kształtowania równoważonego rozwoju obszarów transgranicznych oraz integracji wokół idei utworzenia Makroregionalnej Strategii dla Regionu Karpat. Podczas spotkania, zostały także uroczyście podpisane dokumenty projektowe, w tym protokół przekazania-odbioru zakupionej w ramach projektu prasy do odpadów.

 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Tekst: Justyna Dec

Kancelaria Zarządu

Zdjęcia: Mateusz Bartoszewicz

UMWP