Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Dwójka mężczyzn. Pozują do zdjęcia i podają sobie dłonie.

 


 Autor tekstu: Justyna Dec

Oddział Wspólłpracy Miedzynarodowej UMWP

Autor zdjęc: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

Podpisanie porozumienia o współpracy, realizacja wspólnych projektów, a także kwestia uruchomienia przejścia granicznego Wołosate – Łubnia -  to główne tematy spotkania marszałka Władysława Ortyla z przedstawicielami Obwodu Zakarpackiego. 

 

Na czele delegacji, która przybyła z Zakarpaciastał Romanem Saraj, Przewodniczący Zakarpackiej Rady Obwodowej. Marszałek Władysław Ortyl, witając gości z Ukrainy, nawiązał do wspólnie zrealizowanych inicjatyw, jak również zadeklarował gotowość dalszego wspierania naszych partnerów w przezwyciężaniu trudności związanych z trwającą zawschodnią granicą wojną. Przypomniał, o zorganizowanym w październiku 2023 r. szkoleniu dla kadry urzędniczej z ukraińskich regionów partnerskich Podkarpacia z zakresu pozyskiwania funduszy UE i zapowiedział kontynuację tego typu szkoleń w 2024 roku.  

 

Przewodniczący Zakarpackiej Rady Obwodowej Roman Saraj, dziękując za dotychczas otrzymaną pomocz Polski, przedstawił realizowany przez władze obwodowe projekt budowy centrum rehabilitacyjnego dla żołnierzy i osób rannych podczas wojny. Wyraził także zainteresowanie realizacją nowych projektów z udziałem partnerów z Podkarpacia, w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027, jak również wystąpił z propozycją odnowienia inicjatywy organizacji spotkań na granicy w okolicach miejscowości Wołosate - Łubnia.  

 

Marszałek Władysław Ortyl przychylnie odniósł się do tych idei, podkreślając jednocześnie, że kwestie uruchomiania przejść granicznych leżą w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Obopólnie zadeklarowano również wolę podpisania jeszcze w tym roku porozumienia o współpracy między Województwem Podkarpackim i Obwodem Zakarpackim.  

 

Podczas spotykania poruszono także kwestię intensyfikacji współpracy instytucjonalnej podmiotów z obu regionów, stąd w rozmowach uczestniczyli również przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Zakarpackiej Obwodowej Agencji Rozwoju. 

 

Galeria zdjęć: