Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi siedząca w dużej sali.

 


Rozpoczęła się 20. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Wydarzenie odbywa się pod hasłem: „Nowe wyzwania dla spójności Europy" i potrwa od 10 do 13 października. Tematyka spotkania dotyczy m.in. transformacji ekologicznej i cyfrowej, spójności terytorialnej oraz wzmocnienia roli młodzieży, a także roli polityki spójności w zrównoważonej odbudowie Europy. W Europejskim Tygodniu Regionów i Miast bierze udział marszałek Władysław Ortyl.

 

Europejski Tydzień Regionów i Miast to platforma debaty, spotkań, komunikacji oraz nawiązywania współpracy pomiędzy europejskimi miastami i regionami. W wydarzeniu biorą udział samorządowcy, politycy, urzędnicy, eksperci a także pracownicy naukowi.

 

Podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji, zaplanowano szereg konferencji, spotkań, wystaw oraz innych wydarzeń, które mają pomóc przedstawicielom regionów w nawiązaniu kontaktów. W Europejskim Tygodniu Regionów i Miast uczestniczy ponad 10 tys. osób, a ponad tysiąc z nich zabiera głos w licznych debatach i kongresach.

 

Pierwszego dnia odbył się m.in. panel zatytułowany: „Jaki jest stan spójności Europy?”. Otworzył go Vasco Alves Cordeiro - przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, który odniósł się do wydarzeń w Ukrainie, gdzie Rosja ostrzelała wiele miast, w tym Kijów. Vasco Alves Cordeiro zapewnił, że Unia Europejska solidaryzuje się z narodem ukraińskim, gdyż jest to „nasza wspólna walka w obronie naszych wspólnych wartości”.

 

Głos zabrała również Elisa Ferreira, Komisarz ds. Spójności i Reform, która mówiła, że polityka spójności sprawdziła się, co potwierdzają zebrane dane gospodarcze, ale jak podkreśliła pozostało wiele bolączek i problemów, które trzeba rozwiązać:

 

Należy uwzględnić kwestie globalne, jak kryzys ekonomiczny i energetyczny, pandemię czy wojnę w Ukrainie. Mając to wszystko na uwadze trzeba wykazać się inteligencją i motywacją, aby polityka spójności posuwała się dalej naprzód. Nie możemy porzucić naszej ogólnej wizji, nawet jeżeli trzeba dostosowywać się do aktualnych uwarunkowań – mówiła komisarz Ferreira.

 

Roberta Metsola, Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego również nawiązała w swojej wypowiedzi do wydarzeń w Ukrainie, które – jak powiedziała – powinny jedynie jeszcze bardziej mobilizować wspólnotę europejską. I zapewniła, że Parlament Europejski angażuje się w pomoc Ukrainie. Odnosząc się zaś do polityki spójności powiedziała:

 

Unia Europejska to zbiór decyzji i działań na szczeblu regionalnym – powiedziała Roberta Metsola.

 

Zabierając głos w tej debacie poświęconej roli polityki spójności w utrzymaniu solidarności marszałek Władysław Ortyl podkreślił, że dotychczasowe efekty polityki spójności Unii Europejskiej są nie do przecenienia, gdyż bez wątpienia przyczyniła się ona do poprawy spójności gospodarczej na terenie całej Unii, w tym także w Polsce. Jednak jej cele formułowane były w zupełnie innej rzeczywistości, przed atakiem Rosji na Ukrainę i konieczna jest ich weryfikacja.

 

 

Marszałek przybliżył również, jakie działania zostały podjęte w regionie na rzecz uchodźców przybywających z Ukrainy. Podkreślił, że pomoc była możliwa zarówno dzięki środkom unijnym, jak i tym z budżetu państwa polskiego czy województwa:

 

Te środki przeznaczyliśmy na pomoc w zakresie zapewnienia noclegów, organizacji zajęć, edukacji dla dzieci, usług medycznych czy psychologicznych. Jesteśmy regionem przygranicznym stąd potrzeby w tym zakresie były i są ogromne – tłumaczył marszałek.

 

Marszałek Ortyl mówił również o tym, że zarząd województwa przeznaczył też znaczne środki na tworzenie mieszkań dla rodzin z Ukrainy, które mają powstać w czterech głównych miastach regionu, a także o ważnym projekcie, jakim jest utworzenie Podkarpackiego Centrum Integracji Cudzoziemców, który realizowany jest z unijnych środków w ramach mechanizmu REACT-EU. To przedsięwzięcie, które ma zapewnić opiekę nad dziećmi oraz osobami starszymi, a także kursy zawodowe oraz z języka polskiego.

 

Obecnie mierzymy się z dwoma równoległymi problemami: inflacją i problemami gospodarczymi oraz z problemem uchodźczymi. Wojna trwa, więc ta przywoływana spójność i solidarność ma nową cenę i nowe wyzwania – mówił marszałek.

 

Marszałek zaapelował o zwiększenie puli dostępnych środków w ramach polityki spójności. Dodał też, że cele polityki spójności były formułowane w zupełnie innej rzeczywistości geopolitycznej, tj. przed agresją putinowskiej Rosji na Ukrainę. Podkreślał, że na wschodnim odcinku granicy UE potrzeba więcej przejść z lepszą infrastrukturą. Na koniec raz jeszcze podkreślił, że polityka spójności stanowi fundament rozwoju Unii Europejskiej, ale aby zwiększyć jej moc oddziaływania potrzebne są zmiany:

 

Konieczna jest aktualizacja celów, dostosowanie wielkości pomocy do realnych potrzeb regionów, musi ona uwzględniać agresję Rosji putinowskiej na Ukrainę, problemy inflacyjne, gospodarcze, energetyczne i oczywiście społeczne  – apelował w Brukseli marszałek Ortyl.

 

Kolejnym wydarzeniem, w którym uczestniczył marszałek Władysław Ortyl w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast była konferencja poświęcona uchodźcom uciekającym przed wojną oraz roli regionów przygranicznych. Marszałek mówił m.in. o wyzwaniach, przed jakimi stanęło województwo podkarpackie w związku z napływem  uchodźców, których przez Podkarpacie i województwo lubelskie przeszło ponad 5 mln.

 

Nie myślałem nigdy, że infrastruktura samorządu w postaci szkół, szpitali czy kolei będzie służyła w takim krytycznym momencie. To się wszystko bardzo przydało - mówił marszałek Ortyl opowiadając o tym, jak region radził sobie z falą uchodźców.

 

Marszałek mówił, że teraz mimo wojny nie ma już tak dużego napływu uchodźców, ale to się może zmienić, dlatego ciągle musimy apelować o środki do UE, abyśmy mogli ten ewentualny ponowny wzmożony ruch obsłużyć i udzielić pomocy.

 

O wyzwaniach dotyczących uchodźców mówili także przedstawiciele regionów: węgierskiego i włoskiego. Michael Shotter, dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej przedstawił z kolei informacje dotyczące głównych instrumentów, jakimi dysponuje UE, aby pomóc regionom przyjmującym dużą liczbę uchodźców. Na zakończenie spotkania uczestnicy mówili o roli, jaką w procesie pomocy Ukrainie oraz regionom niosącym pomoc uchodźcom, mógłby odegrać Komitet Regionów.

 

Galeria zdjęć:

 

Autor tekstu: Monika Konopka
Autor zdjęć: Justyna Róg

Biuro Prasowe UMWP