Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Dwóch mężczyzn w garniturach pozujących do zdjęcia.

 


O transformacji energetycznej, potrzebie stawiania na odnawialne źródła energii, nowych celach klimatycznych na 2030 rok, a także konieczności promowania europejskich wartości demokratycznych poprzez edukację i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego – rozmawiali uczestnicy drugiego dnia 149. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Udział w posiedzeniu wziął marszałek Władysław Ortyl.

Musimy stawiać na odnawialne źródła energii, które mogą zapewnić nam niezależność energetyczną, zwłaszcza teraz, w dobie wojny w Ukrainie, kiedy Rosja posługuje się szantażem energetycznym. Konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii staje się więc priorytetem dla państwa polskiego. Dlatego tak ważna jest dla nas nowa perspektywa finansowa, w ramach której będziemy starali się realizować projekty związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - twierdzi marszałek.

Obecność marszałka w Brukseli była także okazją do odbycia spotkania z Giorgos Rossides, szefem gabinetu komisarz ds. zdrowia Stelli Kyriakides na temat Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka. Samorząd województwa chce wybudować Centrum na terenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Marszałek Władysław Ortyl w rozmowie z Giorgos Rossides nie ukrywał, że budowa Centrum na Podkarpaciu jest dla samorządu województwa priorytetem:

Województwo podkarpackie jest jedynym regionem w Polsce, w którym nie ma wyodrębnionej placówki medycznej zapewniającej kompleksowe wsparcie medyczne dzieci i młodzieży, co stanowi istotną barierę w dostępności do usług medycznych. Ponadto Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka umożliwiłoby kształcenie większej ilości osób wykonujących zawody medyczne w specjalnościach pediatrycznych na terenie Podkarpacia, co oznacza, że mogłoby stać się remedium na niedobór kadr medycznych zajmujących się świadczeniami zdrowotnymi. Dodatkowym atutem byłaby także współpraca z Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Rzeszowskiego – podkreśla Władysław Ortyl.

W ramach PCZD miałyby zostać utworzone deficytowe obecnie kliniki dziecięce, w tym m.in. Psychiatrii Dziecięcej, a także pracownie diagnostyczne i poradnie specjalistyczne w oparciu o istniejącą bazę kliniczną. Tym samym projekt uwzględnia zapewnienie nie tylko wsparcia stricte bazy szpitalnej, uwzględnia jednocześnie potrzeby w zakresie AOS w tym obszar psychiatrii wskazany jako priorytetowy przez Komisję Europejską. Działalność tej placówki umożliwiłoby wyrównanie szans dzieci z regionu w zakresie dostępności do pediatrycznej opieki zdrowotnej na wszystkich szczeblach i zapewniłoby bazę do pełnoprofilowej opieki nad matką i dzieckiem.

Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka miałoby powstać przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Koszt budowy został oszacowany na około 360 mln zł.

Rozmowy na szczeblu europejskim w sprawie budowy Centrum są niezwykle ważne, bo Komisja Europejska stoi na stanowisku, że wsparcie infrastruktury szpitalnej nie jest priorytetem. Natomiast budowa obiektu wyłącznie ze środków budżetu województwa podkarpackiego w krótkiej perspektywie nie będzie możliwa.

Brak Centrum przełoży się na brak możliwości zapewnienia w regionie opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży na najwyższym poziomie, co jest szczególnie istotne zarówno dla mieszkańców Podkarpacia, jak też – w obecnych uwarunkowaniach – rosnącej liczby uciekinierów z terenu Ukrainy – podkreślał w rozmowie marszałek.

Autor tekstu: Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP