Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor teksu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

W siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji odbyły się międzynarodowe warsztaty zorganizowane przez Departament Gospodarki Regionalnej UMWP w ramach projektu SATSDIFACTION. Powołana w 2023 r. inicjatywaskupia osiem podmiotów, w tym Samorząd WojewództwaPodkarpackiego, a jej celem jest rozwój wykorzystania danych satelitarnych do poprawy efektywności instrumentów polityki regionalnej.

 

W spotkaniu uczestniczyli partnerzy projektu z Włoch, Portugalii, Polski, Belgii i Francji, a także przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej, Politechniki Rzeszowskiej, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

 

Podczas wydarzenia odbyła się konferencja prasowa, w czasie której głos zabrał marszałek Władysław Ortyl, podkreślając, że takie międzynarodowe spotkanie to duża nobilitacja dla Podkarpacia i okazja do merytorycznej debaty o kwestiach wykorzystania danych satelitarnych w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego, także w obszarze odnawialnych źródeł energii, której to kwestii były m.in. poświęcone warsztaty.

 

Kosmos jest od nas odległy, ale te dane, które są potrzebne dla rozwoju gospodarki, dla rozwoju społecznego, dla bezpieczeństwa, muszą być coraz bliższe. Podkarpacie, jako województwo posiada inteligentną specjalizację „lotnictwo i kosmonautyka”. Mamy kilka instytucji i mnóstwo kompetencji, które mogą być wykorzystywane w rozwoju gospodarki i bezpieczeństwa związanego z obszarem danych satelitarnych – mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

Marszałek przypomniał, że województwo podkarpackie działa w sieci NEREUS czyli w Sieci Regionów Europejskich wykorzystujących Technologie Kosmiczne oraz dodał, że w regionie funkcjonuje wiele innych istotnych dla rozwoju nowych technologii instytucji:

 

Cieszymy się bardzo, że na Podkarpaciu jest oddział Polskiej Agencji Kosmicznej, mamy Europejski Inkubator Przedsiębiorczości związany ze startupami kosmicznymi, który prowadzi Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, mamy Politechnikę Rzeszowską z kierunkiem lotniczym – wymieniał marszałek.

 

Mirko Mazzarolo, przedstawiciel regionu Wenecja Euganejska, omawiając międzynarodowe warsztaty w ramach projektu SATSDIFACATION mówił:

 

To jest wydarzenie, które pokazuje, co regiony mogą zrobić na swoim terenie, jakie działania podjąć, żeby wzmacniać partnerstwo i w jaki sposób mogą inwestować w rozwój swoich kompetencji w administracji publicznej, jak może być ulepszany cały proces podejmowania decyzji – wyjaśniał Mirko Mazzarolo.

 

Z kolei Margarita Chrysaki ze stowarzyszenia NEREUS podkreślała, że regiony w Europie mogą kształtować politykę wykorzystania danych kosmicznych, między innymi poprzez przystąpienie do sieci NEREUS, w której od kilku lat aktywnie działa Podkarpacie. 

 

Przez sieć NEREUS skupiamy się na współpracy międzyregionalnej, dowiadujemy się, w jaki sposób wymiana informacji ma wpływ na rozwój rolnictwa, gospodarki morskiej oraz innych obszarów – mówiła Margarita Chrysaki.

 

Chrysaki podkreślała też, że Podkarpackie jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów, jeśli chodzi o wykorzystanie danych technicznych, zwłaszcza w kontekście ważnego obszaru, jakim jest lotnictwo i kosmonautyka. 

 

Michał Tabisz, prezes PCI, podkreślał, że jest to wyjątkowy dzień dla tego miejsca, gdyż właśnie do takich celów została stworzona ta instytucja:

 

Twórcy z Komisji Europejskiej, z Banku Światowego byliby dzisiaj niezwykle zadowolenie z tego, że pod jednym dachem spotykają się tak liczne instytucje, przedstawiciele wielu krajów Unii Europejskiej, który mają wspólny temat, który ich łączy i który jest ważny dla regionów. Dane satelitarne są dzisiaj niezwykle cennym źródłem informacji, które można bardzo praktycznie wykorzystać – mówił Michał Tabisz. 

 

Podczas warsztatów mówiono między innymi o wykorzystaniu danych satelitarnych, dronowych oraz sztucznej inteligencji w administracji publicznej. W tej kwestii wypowiadała się Aneta Łobodzińska z Centrum Naukowo-Technologicznego Systemów Bezzałogowych. Wśród panelistów mówiących o wykorzystaniu danych satelitarnych byli m.in. Michał Chwieduk z ESA BIC Poland, Michał Rzucidło z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Andrzej Majka z Politechniki Rzeszowskiej, który podkreślał, jak duże znaczenie mają formy kształcenia, które „muszą się dopasować do potrzeb przyszłości”. W czasie warsztatów mówiono także o wymiarze etycznym wykorzystania danych satelitarnych, a także o wielu różnych obszarach, w których mogą być wykorzystywane te dane.

 

Projekt SATSDIFACTION ma na celu promowanie wymiany i transferu doświadczeń,związanych z wykorzystaniem danych satelitarnych w lokalnych i regionalnych infrastrukturach, danych przestrzennych, jako środka do poprawy wydajności instrumentów polityki regionalnej. 

 

Podkarpackie Centrum Innowacji, które angażuje się m.in. w projekty z zakresu lotnictwa i kosmonautyki, powstało w wyniku współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach inicjatywy Catchin-up Regions.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Warsztaty Satsdification 2024