Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi nad stołem

 


 Autor tekstu i zdjęć: MateuszKurasz

Kancelaria Zarządu UMWP

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i jej odpowiednik - słowacka NárodnáDiaľničnáSpoločnosť (NDS) podpisały w piątek10 lutegoporozumienie w sprawie stworzenia transgranicznego połączenia drogowego w ciągu szlaku Via Carpatia, który połączy Polskę i Słowację. W wydarzeniu uczestniczyła wicemarszałek Ewa Draus.

 

Porozumienie dotyczy drogi S19 Dukla – Barwinek (ok. 18 km) oraz R4 prowadzącej od granicy polsko-słowackiej (ok. 60 km). GDDKiA otrzymała ponad 326 mln euro unijnego dofinansowania na realizację tego przedsięwzięcia. Inwestycja stanowi część transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, a jej realizacja przyniesie korzyści zarówno gospodarcze, jak i społeczne.

 

Jak podkreśliła obecna przy podpisywaniu porozumienia wicemarszałek Ewa Draus, realizacja tej strategicznej drogowej inwestycji. łączącej północ Europy z południem, przełoży się na rozwój gospodarczy kraju, ale także naszego regionu. 

 

Via Carpatia przyczyni się nie tylko do rozwoju gospodarki, ale także  turystyki. Południowa część Via Carpatia będzie malowniczym odcinkiem przebiegającym przez tereny Bieszczad oraz Beskidu, które mają olbrzymi, jeszcze nie w pełni wykorzystany potencjałI właśnie te obszary bardzo zyskają na budowie drogi Via Carpatia, co jest istotne dla zrównoważonego rozwoju Podkarpacia – mówi wicemarszałek Ewa Draus.

 

Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący północną i południową Europę. W Polsce planowana długość trasy Via Carpatia to ok. 700 km. Obecnie eksploatowanych jest blisko 260 km tej trasy, a prawie 280 km jest w trakcie budowy.

 

W Polsce szlak drogowy Via Carpatia składa się z odcinków dróg ekspresowych S61, S16 i S19, przebiegających przez tereny pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Na terenie województwa podkarpackiego długość odcinka trasy Via Carpatia to 166 km, z czego 73 km znajduje się w budowie, a na ponad 11 km jest ogłoszonyprzetarg. 

 

Na Słowacji Via Carpatia liczyć ma 136 kilometrów drogi ekspresowej i autostrad. Będą to drogi ekspresowe R4 oraz odcinki autostrady D1 i drogi ekspresowej R2. Inwestycja ma być gotowa do 2027 roku.

 

Galeria zdjęć: