Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna w niebieskim garniturze mówi do mikrofonów. W tle stoi czterech innych mężczyzn.

 


Będzie dodatkowy pas jezdni na odcinku drogi ekspresowej S19 z Sokołowa Małopolskiego do Jasionki. To prawie 14-sto kilometrowy odcinek posiadający trzypasmową jezdnię w układzie 2+1, bez pasa rozdziału kierunków jazdy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie ogłosiła przetarg na realizację tej inwestycji. Informację przekazał Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury na konferencji prasowej. W konferencji uczestniczył członek zarządu Piotr Pilch.

Inwestycja ma na celu zapewnienie na całej długości trasy Via Carpatia przekroju o minimalnych parametrach - dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu. Istotna jest także likwidacja tzw. wąskiego gardła, powodującego utrudnienia w ruchu tranzytowym oraz na dojeździe do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Portu Lotniczego w Jasionce. Dzięki dobudowie drugiej jezdni poprawi się komfort jazdy oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu co przełoży się na mniejszą ilość wypadków.

 

To ważne, że problem odcinka drogi ekspresowej z Sokołowa Małopolskiego do Jasionki został dostrzeżony. To taka „pięta achillesowa” S19-ki z Rzeszowa do Lublina. Trzy pasy ruchu w obydwie strony nie rozwiązywały dotychczas problemów z przepustowością pojazdów, w tym miejscu ruch często się korkował, a pojazdy zwalniały, co także stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa podróżnych. Wierzę, że dzięki tej inwestycji będzie się można poruszać tą drogą sprawnie i bezpiecznie – twierdzi wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Inwestycja będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca inwestycji jeszcze nie został wybrany, otwarcie ofert nastąpi 8 czerwca 2022 roku. Po rozbudowie, droga będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza. Przebudowane zostaną także kolidujące drogi poprzeczne, cieki wodne oraz infrastruktura techniczna. Węzły Sokołów Małopolski Północ i Jasionka, które posiadają pełny, docelowy przekrój dwujezdniowy nie będą wymagały rozbudowy. Sumaryczna długość planowanych do rozbudowy odcinków drogi wynosi ok. 13,8 km. 

W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty inżynierskie w tym: estakada o dł. 157,5 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty (w tym jeden z funkcją przejścia dla zwierząt średnich), trzynaście przejść dla zwierząt, przejazd gospodarczy i dwa przepusty. W ramach ochrony środowiska zostaną wykonane: cztery przejścia dla zwierząt średnich, cztery przejścia dla zwierząt małych, osiem przejść dla płazów, ponad 3 km ekranów akustycznych oraz zbiorniki retencyjne.

Ponadto w ramach inwestycji istniejący MOP Stobierna (kierunek Lublin) zostanie rozbudowany do kat. II. Oznacza to, że w przyszłości będzie mogła powstać tu stacja paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe.

 

Autor tekstu: Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP

Źródło zdjęć: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad