Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Zdjęcie na wiadukcie. Po lewej trójka mężczyzn trzymają czerwoną wstęgę. Wlatuje w nią dron.

 


Autor tekstu: Tomasz Leyko

Autor zdjęć: Anna Magda

Autor wideo: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP

 

Efektownym przelotem drona oficjalnie otwarto nowy wiadukt w Mielcu. Obiekt usprawni ruch między obwodnicą miasta i nowym mostem na Wisłoce, stanowi również bezkolizyjne skrzyżowanie nad zmodernizowaną nie tak dawno linią kolejową z Mielca do Padwi.

 

Inwestorem była spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, a realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki pokaźnemu wsparciu z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Tradycyjne przecięcie wstęgi zastąpiło efektowne zdjęcie jej przez drona, sterownego przez Grzegorza Łobodzińskiego. 

 

Wiadukt został udostępniony kilkanaście dni temu i jest częścią wielkiej inwestycji kolejowej - rewitalizacji linii kolejowej L25, która została zakończona na odcinku między Dębicą a Mielcem we wrześniu 2021 roku. Wtedy wróciły tutaj pociągi i można z nich korzystać po 12 latach przerwy - powiedział Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.Kierowcy zyskali możliwości szybkiego dojazdu do strefy ekonomicznej, działek i posesji po drugiej stronie torów. Ważny efekt inwestycji, to zwiększenie bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu kolejowego w Mielcu.

 

Całkowita wartość projektu to blisko 430 mln zł, z czego kwota dofinansowania unijnego toniemal 282 mln. Wartość wszystkich podpisanych umów na roboty budowlane to ponad 332 mln zł. 

 

Dzięki inwestycjom PKP PLK czyli budowie wiaduktu i modernizacji linii kolejowej oraz samorządu województwa czyli powstanie nowego mostu na Wisłoce i obwodnicy w kierunku Tarnowa powstał nowy, ważny węzeł drogowy. Inwestycje te wpisują się w planowany od lat przez samorząd  województwa projekt nowego układu transportowego dla Mielca, aby maksymalnie odciążyć miasto z ruchu ciężkich pojazdów. Wszystkie te przedsięwzięcia powstały przy udziale Funduszy Europejskich. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tych ważnych przedsięwzięć. Przede wszystkim europosłowi Tomaszowi Porębie, z którym od początku staraliśmy walczyć o rewitalizację mieleckiej kolei oraz dla prezesa PKP PLK Ireneusza Merchela. Cieszę się, że PKP PLK podjęła się budowy tego wiaduktu, bo początkowo ktoś inny miał tę inwestycję realizować. To nie koniec. Żeby ten węzeł był jeszcze bardziej optymalny konieczna jest budowa blisko 5-cio kilometrowejdrogi lotniskowej. To inwestycja samorządu województwa, która powstanie dzięki pomocy rządu w ramach programu „Polski Ład”. W tej kwestii współpracujemy również z samorządem miasta i samorządem gminy Mielec. Powstanie tej drogi zamknie ten układ drogowy wokół Mielca i ciężkie pojazdy będą omijać centrum Mielca. Zatem do dzisiejszej inwestycji trzeba doliczyć przedsięwzięcia na ponad 200 mln realizowanych przez samorządwojewództwa – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

 

To jest ciąg dalszy realizacji inwestycji, które zadeklarowaliśmy mieszkańcom. Nie można mówić o poprawie infrastruktury kolejowej, bez dostosowania dróg do funkcjonującej sieci połączeń kolejowych. Ten wiadukt jest jednym z najważniejszych elementów układu drogowego wokół Mielca. Dziękuję serdecznie spółce PKP PLK, że podjęła się realizacji też inwestycji, panu marszałkowi za wsparcie i możliwość finansowania z Funduszy Europejskich w ramach programu regionalnego. Ale to nie koniec inwestycji w tym obszarze. Droga, która powstanie, będzie połączeniem wiaduktu z obwodnicą Mielca. Pieniądze na ten cel przekaże rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach „Polskiego Ładu” – powiedział europoseł Tomasz Poręba.  

 

 

Nowy wiadukt w Mielcu ma ponad 120 metrów. W ramach przedsięwzięcia wybudowano drogi dojazdowe. Nowy obiekt nad torami umożliwia sprawny oraz bezpieczny ruch kolejowy i drogowy. Ułatwieniem dla pieszych i rowerzystów na obiekcie jest ścieżka.

 

Dużo osób musiało się pochylić nad tym, aby ta inwestycja została zrealizowana. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dokłada wiele starań, aby infrastruktura drogowa, jak i kolejowa rozwijała się systematycznie, aby kolej była bezpieczna, ekologiczna i służyła społeczności lokalnej - powiedziała z kolei Jolanta Sawicka, wicewojewoda podkarpacki.

 

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A realizowane z wykorzystaniem środków unijnych przynoszą efekty zarówno dla sytemu kolejowego jak i drogowego. Przykładem jest właśnie wiadukt nad torami w Mielcu. Bezkolizyjny obiekt zapewnia sprawny i bezpieczny ruch pociągów. Istotną korzyścią dla mielczan jest również redukcja natężenia ruchu w centrum miasta - powiedział prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel.

 

Po dwunastoletniej przerwie na trasę wróciły pociągi. Można korzystać z przejazdów koleją w czasie krótszym niż przed laty. Mieszkańcy zyskali lepszą dostępność i możliwości podróżowania. Zmodernizowane stacje i przystanki ułatwiają obsługę wszystkim pasażerom. Zarządca infrastruktury kolejowej zapewnił także dogodniejsze warunki przewozu towarów i realizacji połączeń podkarpackich stref ekonomicznych z innymi regionami.

 

Kiedy rozmawiam z mieszkańcami czy to gminy Czermin czy Wadowice Górne, Radomyśl czy miasta Mielca, mówią jak ważny jest dla nich ten szlak komunikacyjny z drugim mostem na Wisłoce i tym wiaduktem. Dojazd do pracy do strefy ekonomicznej jest zdecydowanie ułatwiony. Cieszą się też przedsiębiorcy, ponieważ mają ułatwiony wywóz towarów i przywóz produktów do swoich firm - powiedział poseł Fryderyk Kapinos.

 

Nowy wiadukt poświęcił ks. Andrzej Rams z parafii pw. Wszystkich Świętych z Chorzelowa. W rejonie stacji Mielec, kończy się również budowa nowego przejścia pod torami. W czerwcu, wygodny trakt dla pieszych w ciągu ulic Drzewieckiego – Skargi, połączy osiedla obok stacji. 

 

Oprócz inwestycji na linii nr 25 Dębica – Mielec – Padew, zrealizowano również zadanie na linii towarowej nr 79, łączącej stację Padew z terminalem przeładunkowym w Woli Baranowskiej. Celem jest zapewnienie sprawniejszego i bezpieczniejszego transportu materiałów, m.in. na Ukrainę. Prace, zakończone w maju br. objęły m.in. przebudowę 5 km toru i przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Wyremontowano także most w Padwi Narodowej oraz dwa przepusty. W Baranowie Sandomierskim podniesiono poziom bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym. Projekt za ponad 15 mln zł netto, finansowany został z budżetu państwa. Przedsięwzięcie inwestycyjne PLK SA wpisuje się także w strategię rozwoju transportu kolejowego i intermodalnego województwa podkarpackiego.

 

Inwestycje PLK za ponad 332 mln zł netto na l. nr 25, realizowane są w ramach projektu : „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25, na odcinku Padew - Mielec - Dębica”. Projekt wpisany jest w Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | Oficjalne otwarcie nowego wiaduktu w Mielcu