Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 autor tekstu: Aleksandra Gorzelak - Nieduży
 Biuro Prasowe UMWP

 autor zdjęć: Wiktoria Leja
 Podkarpacki Urząd Wojewódzki

 

Niemalże 90 milionów złotych to wartość dwóch inwestycji drogowych, które dziś prezentujemy mieszkańcom. Pierwsza z nich zostaje oficjalnie rozpoczęta, druga uroczyście zakończona. Na obie czekali mieszkańcy okolic Przeworska i Kańczugi - podkreśla wicemarszałek Piotr Pilch, który w zarządzie województwa odpowiada za rozwój infrastruktury komunikacyjnej.

 

W Kańczudze wbito dziś łopaty pod przebudowę i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik. To drugi etap przebudowy drogi. W 2022 roku ukończono przebudowę drogi od Pantalowic do Pruchnika o długości nieco ponad 7 km. Rozpoczynany właśnie etap drugi  uzupełni przebudowę drogi od Kańczugi do Pantalowic o kolejne około 4 km. W jego ramach zostanie przebudowane także ok. 1,8 km ulicy Jarosławskiej w Pruchniku.

 

Nową inwestycję oficjalnie rozpoczęto od uroczystego wbicie łopaty. W tym wydarzeniu uczestniczyli między innymi: wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska – Jedynak, poseł na Sejm RP Teresa Pamuła, wicewojewoda Jolanta Sawicka, lokalni samorządowcy, przedstawiciele PZDW oraz wykonawcy robót. Samorząd województwa czyli inwestora prac reprezentował wicemarszałek województwa Piotr Pilch.

 

Inwestycja kosztować będzie ponad 45 mln złotych. Zadanie jest przewidziane
do współfinansowania z programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Prace mają zostać wykonane w ciągu 24 miesięcy.

 

Jako zarząd województwa doskonale wiemy, że rozwijanie infrastruktury komunikacyjnej regionu wprost przekłada się na lepszą dostępność kolejnych miejsc. A to przekłada się na budowanie potencjału danej społeczności czy części regionu. Lepsze drogi to większa szansa na rozwój przedsiębiorczości czy turystyki, a także lepszy komfort życia mieszkańców. I właśnie to jest naszym priorytetem – podkreślał w trakcie uroczystego rozpoczęcia budowy wicemarszałek województwa Piotr Pilch

 

A tu parametry istniejącej drogi oraz jej zły stan techniczny obniżały bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników. Teraz podniesiona zostanie klasa drogi z Z do G, co przełoży się na wyższą jakość korzystania. Głównym celem projektu jest usprawnienie komunikacji w tej części regionu – dodał wicemarszałek.

 

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy.  Inwestycja obejmuje dostosowanie parametrów drogi do klasy G i wyższej niż dotychczasowa nośności, wykonanie chodników, wykonanie ścieżki jednokierunkowej z możliwością ruchu pieszych na odcinku Łopuszka-Pantalowice, rozbudowę wszystkich istniejących 15 skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, przejść dla pieszych oraz obiektów inżynierskich mostów i przepustów. Przebudowane zostaną także dwa przejazdy kolejowo-drogowe Przeworskiej Kolei Dojazdowej.

 

Także dziś, również w okolicach Kańczugi uroczyście zakończono i oddano do użytku nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od drogi krajowej nr 94 do Kańczugi. Oddany został całkiem nowy, dwukilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 na trasie Gwizdaj – Studzian do ulicy Węgierskiej w Przeworsku oraz rozbudowany odcinek drogi o długości około 4 km do Urzejowic.

 

Cała inwestycja kosztowała prawie 43 mln złotych, z tego prawie 33 mln złotych pochodziły z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Prawie 10 mln złotych na tę inwestycję przeznaczył samorząd województwa ze swojego budżetu. Kwotą nieco ponad 120 tysięcy złotych zadanie wsparła także gmina Przeworsk. 

 

Gospodarzem uroczystości oddania inwestycji do użytku był wicemarszałek województwa Piotr Pilch. Samorząd województwa był inwestorem tej budowy.   

Cieszę się, że dziś spotykamy się na oddaniu do użytku tej inwestycji. Dzięki dobremu montażowi finansowemu – ze środków unijnych, budżetu samorządu województwa, przy partycypacji gminy, udało nam się stworzyć całkiem nowy fragment drogi i rozbudować kolejne kilometry. To w oczywisty sposób poprawi dostępność komunikacyjną i transportową mieszkańców i przedsiębiorców do dróg szybkiego ruchu, a także bezpieczeństwo użytkowników ruchu, pieszych i kierowców. Budowa tego nowego odcinka drogi 835 jest domknięciem obwodnicy Przeworska na kierunku północ-południe, co z pewnością ograniczy natężenie ruchu w centrum miasta  – podkreślał wicemarszałek Piotr Pilch.

 

W ramach inwestycji dostosowano parametry drogi do klasy G i wyższej nośności, wybudowano  obiektów inżynierskie – mosty i przepusty, zbudowano i przebudowano chodniki dla pieszych oraz siedem skrzyżowań z drogami publicznymi (krajową, wojewódzką i powiatowymi i gminnymi), stworzono oświetlenie uliczne. Przy budowie zastosowano tzw. cichą nawierzchnię redukującą hałas.  

 

Gratulacje z powodu realizacji zadania przekazali także przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska to wspaniały przykład tego jak fundusze Unii Europejskiej, w wysokości ponad 32 milionów złotych, przyczyniają się do zwiększenia jakości dróg w regionie. Realizacja projektu umożliwi lokalny rozwój przedsiębiorczości poprzez zwiększenie komunikacyjności i dostęp do dróg szybkiego ruchu oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi – podkreśliła w przesłanym liście Angela Martinez-Sarasola – kierownik Wydziału Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

 

INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

NA TERENIE POWIATÓW PRZEWORSKIEGO I JAROSŁAWSKIEGO:

  • „Budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od drogi krajowej nr 94 do miasta Kańczuga etap II” (odcinek Urzejowice – Kańczuga) planowane zakończenie w 2023 wartość: 55,4 mln,
  • „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 z budową mostu na rzece San w Jarosławiu” wraz z „Budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Sobiecin-Koniaczów” (planowane zakończenie III kwartał 2025) wartość: 200 mln,
  • „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Koniaczów-Zapałów” (w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2026 roku) wartość: 74 mln,
  • „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Zapałów-Lipina” (rozpoczęcie robót jesienią 2023 roku) wartość: 40 mln.

 

Galeria zdjęć: