Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Monika Konopka
 Autor zdjęć: Krzysztof Witek
 Biuro Prasowe UMWP

 

Na to wydarzenie goście dotarli specjalnym pociągiem. I nic dziwnego, bo oddawana była oficjalnie hala, w której serwisowany będzie tabor Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Obiekt powstał obok stacji PKP Rzeszów Staroniwa. To inwestycja za ponad 167 mln złotych, a zarazem jeden z ostatnich, dużych projektów zrealizowanych w ramach największego w historii samorządu województwa przedsięwzięcia, jakim jest kolej aglomeracyjna. W ramach PKA, oprócz hali serwisowej, zmodernizowane zostały przystanki i linie kolejowe, zakupiono nowy tabor, a także powstała zupełnie nowa linia do lotniska w Jasionce. Całość inwestycji wyniosła ponad 756 mln złotych.

 

W uroczystym otwarciu samorząd województwa reprezentowali: marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałkowie Piotr Pilch i Ewa Draus oraz członek zarządu Stanisław Kruczek. Obecni byli również radni województwa: Bogdan Romaniuk, Dorota Łukaszyk, Adam Drozd, Antoni Pikul, a także dyrektorzy departamentu merytorycznego UMWP, odpowiedzialnego za tę inwestycję - Joanna Szozda i Zbigniew Kozak. W otwarciu uczestniczyła również wojewoda Teresa Kubas-Hul, przedstawiciele spółki POLREGIO – wiceprezes Marcel Klinowski oraz Bogusław Łoboda, a także dyrektor podkarpackiego zakładu gospodarowania nieruchomościami PKP, Violetta Szumilak, przedstawiciel wykonawcy, Grzegorz Król, prezes Inżynierii Rzeszów, a prezydenta Rzeszowa reprezentował jego pełnomocnik Robert Homicki . Dla uczestników uroczystości zagrała zaś Orkiestra Kolejowa z Rzeszowa.

 

Marszałek Władysław Ortyl mówiąc o oddawanej inwestycji, dziękował wszystkim zaangażowanym w nią osobom i wymieniał, po co ta hala powstała i co będzie w niej wykonywane:

W tym zapleczu technicznym będą się odbywały naprawy, remonty, które do tej pory nie mogły mieć miejsca, tu na Podkarpaciu. Będą się odbywały szkolenia, które też nie mogły być realizowane w regionie. I wreszcie może się tu odbywać kosmetyka taboru, która jest też ważna z punktu widzenia jego eksploatacji – mówił o nowej hali serwisowej marszałek Ortyl.

 

Inwestycja – jak podkreślał marszałek – mieści się w granicach miasta, ale nie będzie oddziaływać na mieszkańców i środowisko. Pozwoli natomiast podnieść jakość usług w transporcie kolejowym:

Możemy podwyższać jakość świadczonych usług przez POLREGIO dla naszych pasażerów – zapewnił marszałek Ortyl.

 

Jak wspominał marszałek, w powstanie PKA zaangażowany był nie tylko samorząd województwa, ale także samorządy gminne, w tym Rzeszów.

Trzeba wspomnieć o tych wszystkich samorządach, które wzdłuż PKA funkcjonują, remontują dworce, parkingi, podjazdy. Mamy do czynienia, może nie z pospolitym ruszeniem, ale z dużą aktywnością, systematycznym działaniem i cieszymy się bardzo, że ten duży efekt ma miejsce – mówił Władysław Ortyl.

 

Oddana hala jest jednym z ostatnich elementów dużego projektu, jakim jest Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna. I jak mówił marszałek był to niezwykle wymagający projekt:

To prawie miliardowy projekt, który w historii samorządu województwa nie był jeszcze realizowany. To oczywiście było duże wyzwanie i długa historia wiąże się z jego realizacją – dodał marszałek.

 

Wojewoda Teresa Kubas-Hul wspominała, że kiedy zapadały decyzje o realizacji Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, była radną województwa i brała udział w pracach z tym związanych. Wojewoda podkreślała też, że ogromne znaczenie dla powodzenia tej inwestycji miała współpraca i zaangażowanie lokalnych samorządów, które uczestniczyły w montażu finansowym, a sama inwestycja będzie służyć wielu osobom:

To przedsięwzięcie jest takim, które będzie służyło nie tylko mieszkańcom okolicznych gmin i powiatów, ale całemu województwu. Ale dzięki realizacji tej inwestycji, wielu pracowników nabyło też dodatkowych kompetencji. To jest bardzo ważne i świadczy o tym, że jesteśmy przygotowani do tego, aby podobne przedsięwzięcia realizować w przyszłości – powiedziała wojewoda podkarpackie Teresa Kubas-Hul.

 

W imieniu radnych województwa głos zabrał Bogdan Romaniuk, który jako wicemarszałek rozpoczynał  zadanie budowy PKA. Podkreślał on, że kolej aglomeracyjna cieszy się dużym powodzeniem, gdyż w tamtym roku przewiozła 1,5 mln pasażerów. Mówił, że na takie połączenia czekali też przedsiębiorcy:

Jeden głos płynął od przedsiębiorców: my oczekujemy tej inwestycji, ponieważ pozwoli ona, że nasi pracownicy przyjadą na czas, szybko wrócą do domów. Więc ta inwestycja również w tym kierunku była realizowana – mówił Bogdan Romaniuk.

 

Grzegorz Król, prezes Inżynierii Rzeszów, zabrał głos w imieniu całego konsorcjum realizującego ten projekt i złożył podziękowania pracownikom:

Te prace przebiegały dość sprawnie, w określonych terminach i również bezpiecznie, co dla nas jest istotne – powiedział Grzegorz Król.

 

Nową halę będzie użytkować spółka POLREGIO, w imieniu której głos zabrał wiceprezes Marcel Klinowski:

Dzisiejsze otwarcie zaplecza technicznego to kolejny krok w kierunku rozwoju regionalnych połączeń kolejowych w województwie podkarpackim i znakomita infrastruktura, z której w ramach współpracy z województwem podkarpackim zaczęliśmy jako POLREGIO korzystać. Dla nas to przede wszystkim poprawa jakości oferowanych usług mieszkańcom województwa, o wiele lepsze warunki pracy – mówił Marcel Klinowski.

 

Statystyki mówią same za siebie: to właśnie w województwie podkarpackim w ubiegłym roku rosła najszybciej liczba pasażerów i będziemy, jako POLREGIO, dzięki dobrym warunkom zapewnionym przez samorząd województwa oraz inne jednostki samorządu terytorialnego, będziemy te połączenia rozwijać – dodał wiceprezes Marcel Klinowski.

 

Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP w Krakowie, Violetta Szumilak złożyła przede wszystkim podziękowania:

To, że ta inwestycja powstała w tak krótkim czasie to jest niesamowita praca przede wszystkim pani dyrektor Joanny Szozdy, z którą współpracowało się doskonale i również pana marszałka Piotra Pilcha – powiedziała dyrektor Violetta Szumilak.

 

Na podsumowanie głos zabrał wicemarszałek Piotr Pilch, który nadzorował bezpośrednio z ramienia zarządu województwa ten projekt:

To wielka satysfakcja marszałka, zarządu, ale i moja osobista, gdyż przez ostatnich kilka lat bardzo wiele czasu spędziłem też i tutaj oglądając, jak rośnie ta piękna budowa. Były bardzo duże problemy, które pokonaliśmy, choć nie wszyscy wierzyli, że tak będzie, ale udało się wszystkich przekonać – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Codziennie do nas docierają informacje, że to była bardzo dobra inwestycja, bardzo dobrze wydane pieniądze i liczba pasażerów stale się zwiększa – dodał Piotr Pilch, składając również podziękowania dyrekcji oraz pracownikom departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP.

 

Hala serwisowo-utrzymaniowo-naprawcza PKA to element całej bocznicy kolejowej i wraz z układem torowym, kontenerową stacją paliw do tankowania pojazdów z napędem spalinowym, drogą dojazdową oraz miejscami postojowymi tworzy Zaplecze Techniczne PKA. Najważniejsze elementy, jakie zostały wykonane w ramach tej inwestycji to m.in.:

 

  • układ torowy – zelektryfikowany układ 12 torów o łącznej długości ogólnej 5,1 km, z systemem rozjazdów i automatycznym systemem SRK, współpracujący ze stacją PKP Rzeszów Staroniwa,
  • myjnia mechaniczna, pracująca w systemie zamkniętym obiegu wody, z podczyszczalnią ścieków,
  • tokarka podtorowa do toczenia zestawów kołowych,
  • laserowe stanowisko do pomiaru zarysu profili zestawów kołowych,
  • waga do sprawdzania nacisku zestawów kołowych na szynę,
  • zapadnia umożliwiająca wymianę zestawów kołowych oraz silników trakcyjnych bez konieczności podnoszenia pudła pojazdu,
  • suwnica o nośności 16 ton, umożliwiająca transport podzespołów wewnątrz hali,
  • podnośniki do podnoszenia całego zespołu trakcyjnego lub członu pojazdu,

 

W otwartej hali znajduje się także stanowisko do szkolenia maszynistów. Symulator jazdy został kupiony w ramach innego projektu dofinasowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2017-2021.

 

Hala technologiczna składa się z części: serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej, szkoleniowej, warsztatowej, magazynowej, administracyjno-biurowej oraz myjni. Zastosowane rozwiązania techniczne pozwalają na wykonywanie między innymi: przeglądów okresowych pojazdów, napraw bieżących, konserwacji urządzeń i podzespołów pojazdów oraz ich czyszczenia i mycia w  zautomatyzowanej myjni, zaś w części biurowej możliwe jest prowadzenie szkoleń dla personelu.

 

Pod koniec 2023 roku Zaplecze Techniczne PKA zostało przekazane do eksploatacji operatowi tj. spółce POLREGIO, co było konieczne, ze względu na zapisy umowy o dofinansowanie zawartej z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 

Galeria zdjęć:

 

Pełna galeria zdjęć: Zaplecze techniczne PKA- otwarte!