Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Monika Konopka
 Biuro Prasowe UMWP

Zdjęcia: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

 

Ostatnia drogowa inwestycja realizowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, została oficjalnie oddana do użytku. To sześciokilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej 835 biegnący od Urzejowic do Kańczugi. Wartość wykonanych robót to 55,7 mln złotych z czego unijne dofinansowanie wyniosło ponad 38 mln złotych, a resztę – ponad 17 mln – dołożył samorząd województwa.

 

Powiat przeworski jest jednym z ważniejszych beneficjentów w zakresie przebudowy dróg wojewódzkich – mówił podczas oficjalnego oddania wyremontowanego odcinka drogi 835 wicemarszałek Piotr Pilch.

 

W otwarciu samorząd województwa reprezentowała również Anna Huk, członek zarządu. Obecni byli również: wicewojewoda podkarpacki Paweł Bartoszek, starosta przeworski Bogusław Urban, burmistrz Kańczugi Andrzej Żygadło oraz lokalni samorządowcy, a także przedstawiciele wykonawcy.

 

Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu przeworskiego bardzo się poprawi. Dzięki tej drodze zostanie udrożnione połączenie między dwoma sąsiednimi powiatami, między sąsiednim województwem, a na tym nam bardzo zależy – mówiła członek zarządu Anna Huk.

 

Do ruchu został oddany nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 o długości około 6,62 km na trasie Urzejowice – Kańczuga. Był to odcinek realizowany w ramach większej inwestycji na drodze wojewódzkiej 835 od Przeworska do Kańczugi. Etap I na odcinku Gwizdaj – Urzejowice został oddany do użytku w październiku 2023 r. Całość robót na obu odcinkach od Przeworska do Kańczugi wyniosła prawie 100 mln złotych.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, na drodze wojewódzkiej nr 835 zrealizowane zostały również inne odcinki dróg o łącznej wartości ponad 195 milionów złotych:

  • Sieniawa – Gorliczyna (12,64 km),
  • Most na Sanie w Ubieszynie (0,25 km),
  • Łącznik A4-DK94 w Gwizdaju (2,10 km),
  • Etap I Przeworsk - Urzejowice (6,12 km w tym 2,12 nowego odcinka drogi),
  • Etap II Urzejowice – Kańczuga (6,62 km),
  • obwodnica Dynowa (3,93 km).

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na drogach wojewódzkich PZDW zrealizowało aż 29 inwestycji o łącznej długości 142,11 km i wartości około 970 milionów złotych.

 

Kolejnym etapem modernizacji dróg w powiecie przeworskim i jarosławskim jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik etap II”. W listopadzie 2023 r. odbyło się symboliczne wbicie łopat pod to zadanie. Inwestycja ma szansę otrzymać dofinansowanie w ramach nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

 

Galeria zdjęć: